Hehkuva » Keliaakikon arki » Kirjoita kokemuksistasi tarina

Miltä tuntuu elää keliaakikkona ja gluteenittomalla ruokavaliolla?

Kirjoita kokemuksistasi tarina Suunta-verkkopalveluun

Rakennamme Keliakialiitossa uutta verkkopalvelua keliaakikon ja muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi. Verkkopalvelun nimi on Suunta ja se avataan huhtikuussa 2015. Keräämme palveluun keliaakikoiden ja muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien tarnoita. Tarinat toimivat osana verkossa tapahtuvaa vertaistukea: toisten keliaakikoiden kokemusten lukeminen voi auttaa muita.

Pankkia ei ole ilman talletuksia, joten odotamme tarinaasi!

Toivomme mahdollisimman monipuolisia tarinoita. Haluaisimme tarinoita niin vastatodetuilta keliaakikoilta kuin pitkään sairastaneilta, niin opiskelijoilta, eläkeläisiltä kuin ruuhkavuosiaan eläviltä. Myös muusta syystä kuin keliakian vuoksi gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien tarinoita toivotaan.

Kerro tekstin alussa taustatiedot:
- Ikä
- Keliakiadiagnoosin vuosi
- Onko sinulla keliakia, ihokeliakia vai tarvitsetko muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota? Vai oletko esimerkiksi keliaakikkolapsen vanhempi?

Voit pohtia tarinassasi esimerkiksi seuraavia asioita:

- Elämä keliakian kanssa ei ole pelkkää gluteenitonta ruokavaliota. Tätä eivät ei-keliaakikot aina ymmärrä. Miten kuvailisit ei-keliaakikolle, mitä kaikkea keliakia merkitsee elämässäsi? Millaista elämä keliaakikkona on?
- Millaisia tunteita diagnoosi herätti? (Pelottiko, kiukuttiko, helpottiko…)
- Miltä gluteeniton ruokavalio tuntui aluksi? Miltä esimerkiksi ensimmäinen gluteeniton kauppareissu tai ruoanlaittaminen tuntui?
- Miten keliakia on vaikuttanut elämääsi, esimerkiksi ihmissuhteisiin, matkustamiseen tai harrastuksiin?
- Millaisia tunteita herättäviä kokemuksia olet kohdannut keliakian vuoksi? - Miten olet niistä selvinnyt?
- Oletko kokenut saavasi keliakian takia erilaista tai jopa loukkaavaa kohtelua?
- Millaisia keinoja olet löytänyt keliakian kanssa pärjäämiseen?
- Kuinka läheisesi ovat suhtautuneet keliakiaasi?
- Millainen merkitys keliakialla on sinun elämässäsi?
- Onko keliakia tuonut elämääsi hyviä asioita? Mitä?
- Mikä tukee hyvinvointiasi keliaakikkona?

Julkaisemme tarinoita Suunta-verkkopalvelussa sekä muissa kanavissamme. Muokkaamme tekstit ennen julkaisua. Kirjoitukset julkaistaan nimettöminä. Lähetäthän kuitenkin nimesi ja yhteystietosi (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) Keliakialiiton tietoon. Niitä käytetään tarvittaessa täydentävien kysymysten esittämiseen.

Lähetä kirjoituksesi sähköpostitse osoitteeseen marika.vanhatalo @ keliakialiitto.fi