Hehkuva » Miten Hehkutaan? » Hyvinointikyselyn raportti

Hyvinvointi syntyy ihmisten kesken - havaintoja keliaakikoiden hyvinvointikyselystä

Hehkuva-projektin lähtökohtana on ajatus, ettei keliaakikoiden henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ole mielekästä jäsentää valmiiden stressi- tai kriisimallien perusteella vaan keliaakikoiden henkistä ja sosiaalista hyvinvointia on tärkeä ymmärtää ja jäsentää sen omista lähtökohdista ja omilla ehdoilla. Tästä syystä projektin alkuvaiheen tavoitteena oli ymmärryksen rakentaminen siitä, mistä keliaakikoiden henkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa on kyse ja mistä eri asioista se koostuu. Keliakiayhdistyksen jäsenille toteutettu kysely henkisestä hyvinvoinnista oli tärkeä osa tätä ymmärryksen rakentamista. Kyselyn avulla pyrittiin rakentamaan kokonaiskuvaa siitä, mistä keliaakikoiden henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi koostuu ja mitkä asiat siinä ovat tärkeitä.

Kyselyn käytännön toteutusKysely toteutettiin syys-lokakuussa 2012. Kysely lähetettiin 351:lle satunnaisesti poimitulle täysi-ikäiselle keliakiayhdistysten jäsenelle. Otos oli näin 2 % perusjoukosta (keliakiayhdistysten täysi-ikäiset jäsenet). Vastaajien osoitetiedot saatiin Keliakialiiton ylläpitämästä keliakiayhdistysten jäsenrekisteristä. Otoksen poiminnassa kiinnitettiin huomiota otoksen maantieteelliseen edustavuuteen siten, että jokaisesta Keliakialiiton 30 paikallisyhdistyksestä otokseen valittiin sama prosenttiosuus henkilöitä.

Hyvinvointi syntyy ihmisten kesken kansi

[pdf]Hyvinvointi syntyy ihmisten kesken -raportti, 475 kb, Havaintoja keliaakikoiden hyvinvointikyselystä, Päivitetty: 29.07.2013