Järjestö » Liittohallitus

Liittohallitus 2016


Keliakialiiton puheenjohtajana toimii Inkeri Kerola Raahesta. Varapuheenjohtaja on Anu-Maria Laitinen Tampereelta.

Hallitus2015
Liittohallitus koolla Tampereella.

Varsinainen jäsen  
Marjatta Harvakari, Nurmijärvi  
Aino Lehtonen, Huittinen  
Annikki Soudunsaari, Jyväskylä  
Marja-Liisa Lehtonen, Kortela  
Yleisvarajäsenet neljälle edellä mainitulle  
Risto Soini, Kannus Johanna Niemelä, Helsinki
Varsinainen jäsen  
Sini Hölttä,
Kemi
 
Pekka Sedig, Vaasa  
Päivi Valkeinen, Varkaus  
Tauno Siltanen, Tampere  
Yleisvarajäsenet neljälle edellä mainitulle  
Elina Järvelä-Reijonen, Kuopio Kati Kiljunen,
Pori

Liittohallitus

Liittohallitus on Keliakialiiton ylin valmisteleva ja toimeenpaneva elin, joka kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Siihen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä.
Toiminnanjohtaja esittelee käsiteltävät asiat ja toimii kokouksen sihteerinä.

Liittohallituksen tehtävänä on mm. edustaa liittoa ja panna täytäntöön liittokokouksen päätökset, toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi, valvoa liiton varojen ja omaisuuden hoitoa, esittää liittokokoukselle toimintaa ja taloutta koskevat asiakirjat, valita liiton toimihenkilöt ja päättää jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille. Lisäksi liittohallitus keskittyy suurempien toimintalinjojen ja strategioiden kehittämiseen sekä määrittelee toiminnan painopisteet ja tärkeysjärjestyksen.

Liittohallituksen apuna toimii työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita liittohallitukselle.