Keliakia » Keliakia sairautena » Hoidon seuranta

Hoidon seuranta


Kun diagnoosista on kulunut vuosi, otetaan ohutsuolesta uusi koepala gluteenittoman ruokavaliohoidon tehon tarkistamiseksi. Ihokeliakiassa ei koepalan otto ole välttämätöntä, koska ihottuman häviäminen on hyvä hoidon mittari.

Lapsilla riittää usein vasta-aineiden häviäminen. Kontrollitähystys tehdään vain epäselvissä tilanteissa.

Seurannalla varmistetaan, että ohutsuolen limakalvo alkaa parantua. Seuranta tehdään diagnoosin tehneessä terveydenhuollon yksikössä, kunnes ruokavaliohoidon teho on todettu. Jatkossa riittää keliakian vasta-aineisiin perustuva seuranta 2-3 vuoden välein. Tämä voidaan tehdä omassa terveydenhuollon yksikössä (esim. kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto jne.)

Keliakian Käypä hoito -suosituksen mukaan keliaakikoiden tulisi päästä toisen kerran ravitsemusterapeutin vastaanotolle n. puolen vuoden kuluttua diagnoosista.

Keliaakikot, joilla on oireita tai joiden limakalvovaurio ei ole parantunut, vaikka he ovat noudattaneet gluteenitonta ruokavaliota, ohjataan aina uudelleen ravitsemusterapeutin vastaanotolle ruokavalion tarkistamiseksi.

Voit tulostaa suosituksen hoidon seurannasta alla olevasta linkistä.

[pdf]Hoidon porrastus ja seuranta, 9 kb, Päivitetty: 04.05.2009


Hoidon portaat

  1. diagnosointi
  2. alkuohjaus
  3. kontrollitähystys vuoden kuluttua
  4. seuranta 2 - 3 vuoden välein vasta-aineilla