Keliakia » Keliakia sairautena » Ruokavaliohoidon ohjaus

Ruokavaliohoidon ohjaus


Keliakiadiagnoosin jälkeen lääkäri kirjoittaa lähetteen ravitsemusterapeutille, joka ohjaa uuden ruokavaliohoidon alkuun. Keliakian Käypä hoito –suosituksen mukaan ravitsemusterapeutin ohjausta tulisi saada ensimmäisen kerran kun sairaus todetaan ja toisen kerran puolen vuoden kuluttua ruokavaliohoidon aloittamisesta. Tämän jälkeen ohjausta tulisi saada tarpeen mukaan. Lääkäriltä kannattaa pyytää lähete ravitsemusterapeutille, mikäli hän ei ole sitä automaattisesti kirjoittanut.

Osassa maatamme on myös koulutettuja keliakiahoitajia, jotka antavat tarvittaessa alkuohjausta. Keliakiahoitajan antama alkuohjaus ei korvaa ravitsemusterapeutin antamaa ruokavaliohoidon ohjausta.