Keliakia » Sosiaaliturvaa ja tukea » Alle 16-vuotiaiden vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki


Keliakiaa sairastaville lapsille voidaan maksaa alle 16-vuotiaiden vammaistukea.
Lapsen vammaistuella on tarkoitus tukea pitkäaikaisesti sairaiden ja vammaisten, alle 16-vuotiaiden lasten hoitoa. Myönnettävän tuen määrä arvioidaan lapsen sairauden laadun ja rasituksen ja sidonnaisuuden kokonaismäärän perusteella.

Perusvammaistuki on suuruudeltaan 92,94 €/kk (v. 2016) ja sitä maksetaan keliakiaa sairastavalle alle 16 vuotiaalle lapselle. Vammaistuki on sidottu kansaneläkeindeksiin.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään rasituksen ja sidonnaisuuden mukaan. Mikäli lapsella on todettu keliakian lisäksi myös muita sairauksia esim. diabetes, tuen voi saada korotettuna.

Tukea haetaan Kelan hakulomakkeella EV 258. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto C.
Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Vammaistukea voi yleensä saada vain Suomessa vakinaisesti asuva lapsi. Ulkomailla asuvalle vammaistukea voidaan maksaa pääsääntöisesti vain tilapäisen, enintään vuoden kestävän ulkomailla oleskelun ajalta.

Lapsen täytettyä 16 vuotta etuus lakkaa automaattisesti.