Keliakia » Sosiaaliturvaa ja tukea » Ruokavaliokorvaus

Ruokavaliokorvaus


Keliakiaa sairastavat ovat aiemmin voineet saada Kelan maksamaa ruokavaliokorvausta gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Korvaus oli suuruudeltaan 23,60 euroa kuukaudessa.

Lakimuutos: ruokavaliokorvaus lakkautettu

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen ruokavaliokorvauksen poistamisesta vuoden 2016 alusta. Kelan maksamaa ruokavaliokorvausta ei enää myönnetä 1.1.2016 alkaen. Myös jo maksussa olevat ruokavaliokorvaukset on lakkautettu.
Ruokavaliokorvauksen poistamisen taustalla ovat valtiontalouden säästötarve sekä valtioneuvoston yhteisesti hyväksymä poliittinen ratkaisu käytettävissä olevien rahojen kohdentamisesta.


Ruokavaliokorvaus

Keliakialiiton liittokokouksen 25.4.2009 hyväksymä vetoomus ruokavaliokorvauksen tarkistamiseksi

[pdf]Ruokavaliokorvausvetoomus, 20 kb, Ruokavaliokorvausvetoomus 2009, Päivitetty: 06.05.2009