Merkit » Yrityksille - Gluteenittoman tuotteen merkki » Gluteenittomuuden takaaminen

Toimenpiteet tuotteiden gluteenittomuuden takaamiseksi


Tuotteen gluteenittomuuden tulee säilyä ketjun jokaisessa vaiheessa niin, että tuote on turvallinen asiakkaalle tullessaan.

Alkutuotanto


On noudatettava erityistä huolellisuutta, ettei luontaisesti gluteeniton vilja kontaminoidu gluteenipitoisen viljan kanssa esim. viljan kasvuvaiheessa, sadonkorjuussa korjuuvälineistä, kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

Mylly


Tuotteiden raaka-aineet tulee hankkia luotettavilta tavarantoimittajilta.

Raaka-aineen sovittu laatu ja gluteenittomuus tulee varmistaa todistuksin, tarkastuksin ja tarvittaessa analyysein.

Gluteenittomia raaka-aineita jauhettaessa on kontaminaatioriskit otettava huomioon joka vaiheessa niin, etteivät tuotteet kontaminoidu laitteiden, välineiden, ilmassa olevan gluteenipitoisen jauhopölyn tai työntekijöiden käsien tai vaatetuksen kautta.

Raaka-aineiden hankinta, vastaanotto ja varastointi


Leipomossa ja suurkeittiössä on raaka-aineita hankittaessa käytettävä luotettavia tavarantoimittajia ja sovittava raaka-aineen laadusta ja koostumuksesta.

Raaka-aineen vastaanotossa on varmistuttava, että toimitettu raaka-aine täyttää gluteenittomuudelle asetetut kriteerit ja on laadultaan sopimuksen mukainen.

Gluteenittomat raaka-aineet tulee säilyttää erikseen merkityssä paikassa alkuperäispakkauksissaan tai erillisissä säilytysastioissa.

Valmistus ja pakkaaminen


Leipomossa gluteenittomien tuotteiden valmistamista varten tulee olla erilliset tilat ja valmistuksessa suorassa kosketuksissa olevien pintojen tulee olla osoitettu pelkästään gluteenittomien tuotteiden valmistukseen. Ellei näitä voida järjestää, on gluteenittomien tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat puhdistettava perusteellisesti ennen valmistusta ja varmistuttava, ettei gluteenia sisältävien viljojen pölyä ole ilmassa, pinnoilla, työasuissa jne.

Gluteenittomat tuotteet on hyvä valmistaa ennen gluteenia sisältävien tuotteiden valmistusta tai eri päivinä.

Gluteenittomat tuotteet on jäähdytettävä erillisessä tilassa tai suojattuina ja selvästi merkittyinä erillään muista tuotteista.

Valmiiden tuotteiden säilytys on järjestettävä erikseen muista tuotteista niin, ettei sekoittumisen vaaraa ole.

On varmistuttava, ettei gluteeniton tuote pakkaamisen aikana kontaminoidu tavanomaisten tuotteiden kanssa laitteiden ja välineiden tai ilmassa olevan gluteenipitoisen jauhopölyn tai työntekijöiden käsien tai vaatetuksen kautta.

Pakkausmerkintöjen oikeellisuus on aina tarkistettava.

Kuljetus ja varastointi


Varovaisuutta on noudatettava, ettei gluteeniton tuote sekoitu tavanomaisen tuotteen kanssa.

Maahantuonti


Maahantuotujen tuotteiden tulee täyttää gluteenittomalle tuotteelle asetetut koostumusvaatimukset.

Pakkausmerkintöjen oikeellisuus on aina varmistettava.

Myynti


Vähittäismyynnissä gluteenittomat elintarvikkeet tulee myydä valmiiksi pakattuina ja niissä on oltava säädösten mukaiset pakkausmerkinnät.

Myyntihenkilöstön on osattava antaa oikeata informaatiota raaka-aineista ja pakkausmerkinnöistä.

Tarjoilu


Tarjoiluastioissa oltava selkeät merkinnät tuotteiden gluteenittomuudesta.

Tarjoilu tulee järjestää niin, ettei ole sekoittumisen vaaraa tavanomaisiin tuotteisiin (gluteenittomat erikseen omilla tarjoiluastoilla ja -ottimilla).

Henkilöstön on osattava antaa oikeata informaatiota elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden sopivuudesta gluteenittomaan ruokavalioon.

Valvontatoimenpiteet


Omavalvonnan toteuttamiseksi toiminnanharjoittajan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka perustuu vaarojen ja riskien kartoittamiseen. Viranomaisvalvonta keskittyy omavalvonnan toimivuuden ja riittävyyden arviointiin ja seurantaan sekä mahdollisten kuluttajareklamaatioiden selvittämiseen.

Jos omavalvonta on riittävän kattavaa ja toimii hyvin, ei tuotteen laadun varmistaminen edellytä jatkuvaa näytteenottoa ja analysointia.
Tuote tulisi analysoida kuitenkin aina, kun
  1. tuotteesta on tehty kuluttajareklamaatio
  2. tuotteen raaka-aine tai raaka-aineen osa vaihtuu
  3. tuotteen valmistustapa tai valmistusolosuhteet muuttuvat olennaisesti
  4. ryhdytään valmistamaan uutta myyntituotetta
  5. yritys valmistaa suuria määriä gluteenittomia tuotteita


Lisätietoa omavalvonnastahttp://www.evira.fi
http://www.finlex.fi

Käytännön neuvoja ja opastusta voi myös kysyä oman paikkakunnan elintarvikeviranomaisilta.