Merkit » Yrityksille - Gluteenittoman tuotteen merkki » Käyttöoikeusmaksut

Käyttöoikeudesta perittävä korvaus


Gluteenittoman merkin käyttöoikeus on maksullinen. Käyttöoikeuksista saadut tulot käytetään merkkijärjestelmän ylläpitoon, esitemateriaalin tuottamiseen sekä järjestelmästä tiedottamiseen ja markkinointiin. Maksut on porrastettu liikevaihdon mukaan, jolloin pienilläkin yrittäjillä on mahdollisuus tulla mukaan järjestelmään.

Käyttöoikeusmaksu perustuu toiminnanharjoittajan gluteenittomien tuotteiden liikevaihtoon. Mikäli toiminnanharjoittaja käyttää merkkiä vain osassa gluteenittomia tuotteitaan, perustuu käyttöoikeusmaksu kyseisten tuotteiden liikevaihtoon. Jos kyseessä on uusi tuote, käyttöoikeusmaksu ensimmäiseltä vuodelta perustuu ko. tuotteen arvioituun liikevaihtoon, joka tarkistetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Liikevaihto € Korvaus alarajan kohdalla € Korvaus alarajan ylittävästä liikevaihdosta %
alle 20 000 300  
20 001 -
80 000
300 0,75
80 001 -
200 000
750 0,45
200 001 -
1 000 000
1 290 0,20
1 000 001 -
3 000 000
2 890 0,05
3 000 003 - 3 890 0,03

Käyttöoikeusmaksu laskutetaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Huhtikuun jälkeen myönnettyjen käyttöoikeuksien käyttöoikeusmaksu laskutetaan kahden kuukauden kuluttua käyttöoikeuden myöntämispäivästä. Merkin haltija toimittaa Keliakialiitto ry:lle vahvistetun tilinpäätöksen, josta ilmenee ko. gluteenittomien tuotteiden liikevaihto tai muun merkin myöntäjän hyväksymän selvityksen viimeistään kuukautta ennen eräpäivää.