Merkit » Yrityksille - Gluteenittoman tuotteen merkki » Omavalvonta

Omavalvonta kunnossa?


Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeushakemukseen tulee liittää elintarvikeviranomaisen tarkastama/hyväksymä tuotekohtainen omavalvontasuunnitelma, josta käyvät ilmi gluteenittomuuden varmistustoimenpiteet kaikissa tuotteen käsittelyvaiheissa (virtauskaavio) sekä mahdollisen gluteenikontaminaation ehkäisemistä varten tehdyt toimenpiteet. Mikäli tuotteiden raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat samankaltaisia, omavalvontasuunnitelma voi olla yhteinen.

Suunnitelman tulee olla perusteellinen, ja siinä käsitellään tuotteen koostumus, tuotanto ja käsittely. Omavalvontasuunnitelman tulee perustua kriittisten pisteiden löytämiseen ja sen tulee noudattaa Elintarvikelain 8 §:n ja Terveydensuojelulain 36 §:n määräyksiä. Omavalvontasuunnitelman tulee turvata gluteenittoman tuotteen säilyminen gluteenittomana kuluttajalle saakka. Lisäksi omavalvontasuunnitelman tulee olla elintarvikeviranomaisen tarkastama/hyväksymä ja tarkastuksesta tulee olla viranomaisen tarkastusmerkintä. Mikäli toiminnanharjoittaja on valmistuttaja, maahantuoja ja/tai pakkaaja, on tämän toimitettava tuotteen valmistajan omavalvontasuunnitelma, joka täyttää yllämainitut kriteerit.

Omavalvonnan merkitys korostuu erityisesti gluteenittomien tuotteiden kohdalla tavanomaisiin elintarvikkeisiin verrattuna, sillä pienetkin gluteenikontaminaatiot vaikuttavat tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen.

Tärkein keino varmistaa elintarvikkeiden sopivuus keliaakikolle on järjestää toimiva omavalvonta, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset gluteenikontaminaatioriskit alkutuotannossa, valmistuksessa, pakkaamisessa, varastoinnissa, kaupanpidossa ja tarjoilussa.

Vuodesta 1995 lähtien lainsäädäntö on edellyttänyt kaikilta elintarvikeyrityksiltä omavalvontaa ja omavalvontasuunnitelmia. Velvoite on määritelty elintarvike-, terveydensuojelu- ja hygienialaissa.
Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jonka tavoitteena on säilyttää elintarvikkeiden laatu hyvänä asiakkaalle saakka.[pdf]Myllyn virtauskaavio, 13 kb, Päivitetty: 22.04.2009


[pdf]Leipomon virtauskaavio, 17 kb, Päivitetty: 22.04.2009