Nyt » Uutiset

Terveyden ja hyvinvoinnin asialla

23.9.2011 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Keskustelua_seminaarissa


Seminaari_osallistuja


Seminaari_standilla


Seminaari_osanottajia
Yli 50 terveydenhuollon ammattilaista ja kuntapäättäjää kokoontui 21.9. Ouluun pohtimaan ravitsemushoidon merkitystä. Terveyden edistäminen ja ravitsemus nousussa terveydenhuollon sijoitussalkussa? -seminaarissa kuultiin useita esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännöistä kuntatasolla. Lisäksi seminaarissa pohdittiin terveydenhuoltolain velvoitteita ja saatiin tilastotietoa onnistuneen ravitsemushoidon tuottamista kustannussäästöistä.

Paikallaolijoiden lisäksi tilaisuuteen osallistui toistakymmentä henkeä videoteitse Inarissa, Ivalossa, Rovaniemellä, Vaalassa ja Porissa.

Keliakialiitto järjesti seminaarin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen yksikön kanssa. Yhteistyössä olivat mukana myös Allergia- ja astmaliitto, Diabetesliitto, Crohn ja Colitis ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Suomen Syöpäpotilaat, Suomen Sydänliitto ja Syömishäiriöliitto – SYLI ry. Seminaari tuotettiin osana

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Keliakiapotilaiden ruokavaliohoidon ohjauksen saatavuuden ja laadun kehittäminen (ROKE) -projektia, jonka projektipäällikkönä toimii TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Henna Kosunen Keliakialiitosta.

Järjestöillä merkittävä rooli

Keliakialiiton puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen kannusti tilaisuuden avauspuheenvuorossaan järjestöjä yhteistyöhön terveyden edistämisessä.

– Täällä on tänään koolla paljon eri alojen osaamista. Yhdessä voimme vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilön elämään, Kemppainen totesi.

Seminaarin puheenjohtajana Kemppaisen kanssa toiminut kansanedustaja ja eduskunnan Keliakiaverkoston jäsen Inkeri Kerola toivoi, että päivään osallistuneet ammattilaiset veisivät viestiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä eteenpäin omilla aloillaan.

Seminaarin järjestelyistä vastannut projektipäällikkö Henna Kosunen Keliakialiitosta totesi, että järjestöillä on omissa asiakasryhmissään tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Kosunen muistutti, että potilasjärjestöjen ammattitaitoa sekä niiden tuottamia materiaaleja ja täydennyskoulutuksia kannattaisi hyödyntää terveydenhuollossa nykyistä enemmän.

Erikoissuunnittelija Tytti Tuulos Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kertoi puheenvuorossaan valtakunnallisten terveys- ja hyvinvointilinjausten toteuttamisesta paikallisella tasolla. Tuulos muistutti, että lähellä ihmistä olevien palveluiden kehittäminen on tärkeä investointi.

Ravitsemushoitoa lisää ja laadukkaammin

Tampereen yliopistollisen sairaalan johtava ravitsemussuunnittelija Ulla Siljamäki-Ojansuu esitteli seminaarissa ravitsemushoidon kuntien talouteen tuomia säästöjä. Siljamäki-Ojansuu pahoitteli kansallisen ravitsemusohjelman puuttumista ja totesi, että kunnissa on tällä hetkellä liian vähän täsmällistä tietoa sairaanhoidon kustannuksista.

– Asiakkaat kokevat ravitsemushoidon usein vaikeaksi, mutta hyvä ohjaus helpottaa ja motivoi. Ravitsemuksen asiantuntijoita on kunnissa liian vähän ja ravitsemusasia unohtuu helposti päätöksenteossa, vaikka onnistunut ravitsemushoito tuottaa todistetusti mittavia säästöjä kuntien talouteen, Siljamäki-Ojansuu totesi.

FT, lehtori Outi Nuutinen Itä-Suomen yliopiston Kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä puhui seminaarissa keliakiaa sairastavien ravitsemushoidon laadun arvioinnista toiminnan kehittämiseksi ja potilaskeskeisen hoidon varmistamiseksi.

– Rakenteiden tasolla laatua kuvaavat ravitsemushoidon saatavuus ja alueellinen jatkuvuus. Ravitsemusohjauksen laadusta kertovat asiakaslähtöisyys ja oikea-aikaisuus. Hoidon laatua taas edistävät moniammatillinen hoitopolku lääkärin ja keliakiahoitajan kautta ravitsemusterapeutin vastaanotolle, ravitsemusohjauksen riittävyys yksilöllisen tarpeen mukaan sekä jatkuvuus ja saumaton tiedonkulku hoitoyksiköstä toiseen, Nuutinen kertoi.« takaisin