Nyt » Uutiset

Ensimmäiset tulokset keliakialääketutkimuksesta

25.10.2011 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Ensimmäiset tulokset Suomessa toteutetusta keliakialääketutkimuksesta on julkaistu Euroopan gastroenterologien kokouksessa Tukholmassa.

Yhdysvaltalainen Alvine Pharmaceuticals julkisti tutkimusvalmiste ALV003:lla tehdyn, vaiheen 2a keliakialääketutkimuksensa positiiviset tulokset Euroopan gastroenterologien tieteellisessä kokouksessa Tukholmassa. Lääketutkimuksessa todettiin ALV003 vähentäneen gluteenin aiheuttamaa suolen limakalvon vauriota keliakiassa. Tutkimus toteutettiin Suomessa, FinnMedi Oy:n koordinoimana monikeskustutkimuksena. Vaiheen 2a tutkimuksen positiivisten tulosten perusteella vaiheen 2b potilastutkimus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2012.

Tutkimus toteutettiin Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tutkimuskeskuksissa toimi yhteensä kuusi lääkäriä ja viisi tutkimushoitajaa. Tutkimuksen operatiivisesta johdosta ja toiminnasta Suomessa vastasivat tutkimusjohtaja Tiina Kärjä-Lahdensuu FinnMedi Oy:stä sekä Tampereen yliopiston keliakiatutkimusryhmän tutkijat LT Marja-Leena Lähdeaho ja professori Markku Mäki.

Tutkimukseen osallistui 41 aikuista keliakiapotilasta, jotka olivat olleet gluteenittomalla keliakiaruokavaliolla vähintään vuoden ajan. Tutkimushenkilöistä puolet sai tutkittavaa lääkettä ja puolet lumevalmistetta. Tutkimus kesti kuusi viikkoa, jonka aikana tutkittavat nauttivat päivittäin kaksi grammaa gluteenia, mikä vastaa noin puolta leipäviipaletta, joko tutkittavan lääkkeen tai lumevalmisteen kanssa. Tutkimuksen alkaessa ja päättyessä tutkittaville tehtiin mahantähystys.

Tutkimuksen päämuuttujana olivat gluteenin aiheuttamat ohutsuolen nukan muutokset, joita otetuista näytepaloista tutkittiin. Lisäksi limakalvolta tutkittiin tulehdussolujen määrä tutkimuksen alkaessa ja päättyessä. Tutkittavilta mitattiin myös verestä keliakiassa yleisesti ilmeneviä vasta-aineita ja tutkimusvalmisteen turvallisuuden varmistamiseksi otettiin lukuisia verikokeita. Tutkittavien henkilöiden vatsaoireita mitattiin oirekyselyn avulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös valmisteen turvallisuutta ja siedettävyyttä.

Ohutsuolen näytepalat osoittivat, että ALV003:lla hoidetuilla keliaakikoilla oli kuuden viikon gluteenialtistuksen jälkeen tilastollisesti merkittävästi vähemmän ohutsuolen limakalvon vaurioita kuin lumeryhmässä olleilla keliaakikoilla. Lisäksi tutkimusaineisto osoitti ryhmien välillä merkittäviä eroja tulehdussolujen määrissä.

– Nämä tutkimustulokset ovat tärkeitä, koska ensimmäisen kerran valvotussa lääketutkimuksessa saadaan näyttöä siitä, että ALV003-valmiste vähentää ravinnon gluteenista aiheutuvaa suolinukan vauriota keliakiassa, sanoo keliakiatutkimusryhmän johtaja, professori Markku Mäki Tampereen yliopistosta.

Tutkimusjohtaja Tiina Kärjä-Lahdensuu haluaa kiittää kaikkia niitä keliaakikkoja, jotka ovat vapaaehtoisesti tarjoutuneet olemaan mukana tutkimusprojekteissa, joissa uusia lääkeaihioita keliakiaan tutkitaan.

– Ilman heitä tämän tutkimuksen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista.

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen pitää tutkimustuloksia mielenkiintoisena pääavauksena sille, että keliakian lääkehoito voisi olla mahdollista tulevaisuudessa.


« takaisin