Nyt » Uutiset

Pohjois-Savon keliakiayhdistys 
palkittiin Vuoden keliakiateosta

19.11.2011 kirjoittanut Leena Kokko (leena.kokko a keliakialiitto.fi)
Vuoden keliakiateko -tunnustus on myönnetty Pohjois-Savon keliakiayhdistyksen aloitteelle Kuopion yliopistollisessa sairaalassa toteutetusta Erva-alueen koulutuksesta terveydenhuollon henkilöstölle. Yhdistyksen alulle panema koulutus toteutettiin keliakiaviikolla Kuopiossa, mistä se välitettiin videoteitse useisiin muihin terveydenhuollon yksiköihin. Tunnustus julkistettiin Keliakialiiton syyskokouksessa 19.11. Tampereella.

Kilpailuraati piti voittajatekoa erittäin tärkeänä ja hyvin toteutettuna. Keliakiatekoon sisältyi laaja-alaista ja monipuolista yhteistyötä, jota on mahdollista jatkaa tulevaisuudessakin. Idea on myös helppo kopioida muidenkin yhdistysten käyttöön. Kilpailuraati kiitti voittajayhdistystä erityisesti sinnikkyydestä, millä se on vienyt uraauurtavaa hanketta eteenpäin sekä nykytekniikan hyödyntämisestä idean toteutuksessa. Voittoisa koulutustilaisuus on esitelty laajasti Keliakia-lehdessä (4/2011).

- Meillä oli hyvät yhteistyöverkostot, joiden avulla koulutusta järjestettiin. Osallistujien palautteen perusteella toivomme, että tästä saadaan jatkossa säännöllinen käytäntö, totesi kiitossanoissaan tunnustuksen vastaanottaneen Pohjois-Savon keliakiayhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Miettinen.

Toinen sija Porin seudun keliakiayhdistykselle
Toiselle sijalle valittiin Porin seudun keliakiayhdistyksen osallistuminen FARMARI 2011 -maatalousnäyttelyyn Porissa viime kesänä. Näyttelyyn osallistumalla on päästy jakamaan keliakiatietoutta suurelle joukolle ihmisiä. Näyttelyyn osallistuminen oli toteutettu hienosti ja se vaati vapaaehtoisilta suurta sitoutumista ja panostusta, perusteli kilpailuraati.

Kunniamaininta kilpailussa myönnettiin Uudenmaan keliakiayhdistyksen työryhmän laatimalle PerTo -perehdytyskansiolle ja Tervetuloa hallitukseen -esitteelle. Huolella laaditut aineistot ovat hyvä tuki uusien hallituksen jäsenten perehdytyksen avuksi. Aineistolla on uutuusarvoa ja se voi osaltaan auttaa saamaan uusia vapaaehtoistoimijoita mukaan toimintaan.

Vuoden keliakiateko -tunnustus myönnettiin nyt kolmannen kerran. Keliakialiitto haluaa kilpailulla palkita ja tehdä näkyväksi keliakiayhdistysten työtä. Kilpailuun tuli tällä kertaa kuusi ehdotusta.

– Kilpailuraatia ilahdutti kovasti se, että kaikki kilpailuun lähetetyt ehdotukset olivat erittäin huolella ja perusteellisesti laadittuja, totesi Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen.« takaisin