Nyt » Uutiset

Hehkuva-projekti tukee henkistä hyvinvointia - projektihenkilöstöä haetaan

3.2.2012 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Keliakialiitto käynnistää keliaakikkojen henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi keväällä 2012 nelivuotisen Hehkuva-projektin (henkinen hyvinvointi keliaakikon voimavarana). Projekti toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella.

Hehkuva-projektilla halutaan edistää keliakiaan sairastuneiden hyvinvointia vastaamalla keliaakikkojen henkisen tuen tarpeeseen.

Keliakiaan ja sen ruokavaliohoitoon sopeutuminen on monimuotoinen, henkilökohtainen ja jatkuva prosessi, joka voi olla henkisesti kuormittava. Yksilölliset erot ovat kuitenkin suuria; osalle keliakiadiagnoosin saaminen tarkoittaa suhteellisen helppoja järjestelykysymyksiä, osalle jopa tutun elämän romuttumista.

Keliaakikot voivat joutua ruokavalion noudattamisen vuoksi myös toistuvasti tunteita herättäviin ja usein turhauttaviin tilanteisiin, jotka voivat tuntua raskailta.

Hehkuva-projekti on keliakian saralla ainutlaatuinen hanke, jossa tuotetaan keliakiaan sairastuneiden henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tueksi uudenlaista tietoa, osaamista ja välineitä. Projektin erityispiirteenä on materiaalin työstäminen verkkoympäristössä dialogisena prosessina, jossa keliakiaan sairastuneet ovat vahvasti mukana.

Projektihenkilöstön haku meneilläKeliakialiitto hakee valtakunnalliseen Hehkuva-projektiin PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ ja PROJEKTISIHTEERIÄ vuosille 2012-2015.

Projektipäällikölle kuuluu kokonaisvastuu projektista, kuten toimintamallien suunnittelusta ja kokeilusta, aineistotuotannosta, koulutuksista ja arvioinnista sekä osallistuminen vuorovaikutteiseen tiedontuotantoon verkossa.
Edellytämme häneltä sosiaalipsykologin tai vastaavaa koulutusta, vahvaa osaamista erilaisten ryhmien voimavarasuuntautuneesta ohjaamisesta, oma-aloitteisuutta, monipuolisia kouluttaja- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa, hyvää keliakian tuntemusta ja matkustusvalmiutta.

Projektisihteerin tehtäviin kuuluvat erilaiset käytännön tehtävät liittyen mm. verkkosovellusten käytännön toteutukseen, materiaalituotantoon, tiedotukseen, dokumentointiin ja raportointiin sekä koulutusten ja kokousten järjestelyyn.
Projektisihteeriltä odotamme kokemusta projektihallinnosta, vahvaa atk-osaamista sekä kirjallista ilmaisutaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Sosiaalisen median tuntemus katsotaan eduksi.

Projektitoimisto sijoittuu Tampereen keskustaan. Tavoitteena on, että projekti käynnistyy huhti-toukokuussa 2012.

Hakemukset palkkatoivomuksineen 17.2.2012 mennessä os. Keliakialiitto, Hammareninkatu 7, 33100 Tampere, kuoreen tunnus ”hakemus”.

Tiedusteluihin vastaa järjestöpäällikkö Marjo Aspegren ke 8.2. klo 13-16 sekä ma 13.2. klo 13-16, p. (03) 2541 325.


« takaisin