Nyt » Uutiset

Eduskunnan keliakiaverkostolta talousarvioaloite
ruokavaliokorvauksen sitomiseksi indeksiin

28.9.2012 kirjoittanut Leena Kokko (leena.kokko a keliakialiitto.fi)
Eduskunnan keliakiaverkosto on tehnyt 28.9. talousarvioaloitteen, jossa ehdotetaan, että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon lisäyksenä 300 000 euroa keliaakikoiden ruokavaliokorvauksen sitomiseksi elinkustannusindeksiin. Keliakiaverkosto päätti aloitteen tekemisestä kokouksessaan 27.9.

Hallituksen esityksen mukaan ruokavaliokorvausta ollaan vuonna 2013 korottamassa 2,60 euroa/kk, jolloin ruokavaliokorvauksen määrä on 23,60 euroa/kk. Tämä pieni korotus kattaa osittain 10 vuoden aikana tapahtunutta ostovoiman alentumista, mutta ei vielä nosta korvauksen ostovoimaa tasolle, joka sillä oli korvauksen astuessa voimaan.

Keliakiaa sairastavat ovat voineet hakea 1.10.2002 alkaen ruokavaliokorvausta gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamista lisäkustannuksista. Korvauksen määrä on pysynyt koko ajan samana, koska siihen ei ole tehty tasokorotuksia eikä sitä ole sidottu indeksiin. Tämä on heikentänyt merkittävästi korvauksen ostovoimaa. Elinkustannusindeksin mukaan korvauksen ostovoima on alentunut tänä aikana 18,6 prosenttia.

Nykyisellään 21 euron korvaussumman ostovoima on vuoteen 2002 verrattuna enää 17,09 euroa/kk. Todellisuudessa ostovoima on alentunut enemmän, koska gluteenittomien tuotteiden hinnat ovat nousseet enemmän kuin vastaavien tavanomaisten tuotteiden hinnat. Indeksillä korjattuna korvauksen tulisi olla tällä hetkellä 24,90 euroa/kk. Keliakian erityisruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia keskimäärin 65 euroa kuukaudessa.

Ostovoiman säilymisen turvaamiseksi tulevaisuudessa on erittäin tarpeellista, että keliakiaa sairastaville maksettava ruokavaliokorvaus sidotaan elinkustannusindeksiin. Ruokavaliokorvaus on ainoa vammaisetuus, jota ei ole sidottu indeksiin. Korvauksen sitominen indeksiin on tärkeä myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisen kohtelun varmistamiseksi, todetaan aloitteen perusteluissa.

Gluteeniasetus kuluttajainformaatioasetuksen alle

Eduskunnan keliakiaverkoston kokouksessa keskusteltiin myös gluteenittomia tuotteita koskevan lainsäädännön kehityssuunnasta, josta Keliakialiitto ja Euroopan eri maiden keliakiajärjestöt ovat huolissaan. Keliakiajärjestöjen mielestä tämän vuoden alusta voimaan astunut uusi gluteeniasetus pitäisi liittää kuluttajainformaatioasetuksen alle. Parhaillaan Euroopan parlamentissa ja komissiossa keskustellaan gluteeniasetuksen sisällön siirtämisestä suuremman säädöskokonaisuuden alle.

Keliakialiitto on lähettänyt Euroopan parlamentin suomalaisjäsenille vaikuttamispyynnön asiassa. Eduskunnan keliakiaverkosto päätti lähettää europarlamentaarikoille tätä vaikuttamispyyntöä tukevan kirjelmän asian varmistamiseksi.

Mistä on kysymys?
Gluteeniasetuksen liittäminen kuluttajainformaatioasetukseen (FIC) 1169/2011 mahdollistaa pakattujen tuotteiden lisäksi myös pakkaamattomien tuotteiden, kuten ravintola-annosten ja kahvilatuotteiden merkitsemisen gluteenittomiksi, kuten Suomessa tällä hetkellä on jo yleinen käytäntö. Lisäksi asetuksen mukaan kuluttajille voidaan antaa informaatiota gluteenittomista tuotteista, ja tuotteita saa mainostaa julkisesti.

Euroopan maissa potilasjärjestöillä on keskeinen rooli keliakiaa sairastavien neuvonnassa ja ohjauksessa. Järjestöjen julkaisemissa lehdissä ja verkkosivuilla annetaan asianmukaista ja tarpeellista tietoa keliaakikoille soveltuvista tuotteista.

Mikäli asetus yhdistettäisiin Euroopan Parlamentin esittämään COM 0353, gluteeniton-merkintä koskisi vain valmiiksi pakattuja, lähinnä vähittäiskaupoissa myytäviä gluteenittomia tuotteita. Tällöin voi olla vaarana, että ravintoloiden ruokalistoilta olisi poistettava gluteenittomuudesta kertovat merkinnät, mikä heikentäisi keliakiaa sairastavien mahdollisuuksia löytää itselleen sopivia tuotteita. Lisäksi on mahdollista, että ko. asetuksen mukaisesti vain laillistettu terveydenhuollon ammattilainen saisi antaa tietoa asiakkaalle gluteenittomista tuotteista, eikä kyseisiä tuotteita saisi enää mainostaa julkisesti.

Eduskunnan keliakiaverkoston tavoitteena on vaikuttaa siihen, että keliakian hyvän hoidon edellytykset voivat kehittyä yhteiskunnassa laaja-alaisesti. Keliakiaverkosto perustettiin Keliakialiiton aloitteesta syksyllä 2010. Keliakiaverkoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anneli Kiljunen.

« takaisin