Nyt » Uutiset

Järjestöt edistävät ravitsemushoidon saatavuutta

17.4.2013 kirjoittanut Marika Vanhatalo (marika.vanhatalo a kealiakialiitto.fi)

Kuusi potilasjärjestöä on tuonut eduskunnassa esille huolensa ravitsemusohjauksen heikosta saatavuudesta Suomessa. Potilasjärjestöt jättivät tänään sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle aloitteen ravitsemusterapeutin antaman hoidon ottamisesta Kela-korvauksen piiriin. Aloitteen luovutti eduskunnassa Keliakialiiton puheenjohtaja Inkeri Kerola.

Paula Risikko ja Inkeri Kerola


- Elämänlaatumme kietoutuu monella tavalla ravitsemukseen ja ruokaan. Kuntoutuksesta on puhuttu paljon, mutta nyt voisimme peräänkuuluttaa ravitsemusterapiaa hyvinvoinnin tärkeänä tekijänä. Tämä aloite on järjestöiltä hyvä avaus, ministeri Risikko kiitteli puheessaan.

Julkisen puolen palveluita voidaan täydentää yksityisen sektorin ravitsemusterapiapalveluilla. Kela-korvauksen puuttuessa näiden palveluiden kysyntä on kuitenkin vähäistä. Järjestöjen aloitteessa esitetään ravitsemushoitoa sairausvakuutuksen korvattavaksi 30–40% yksityisen ravitsemusterapian taksoista. Korvaus koskisi yksilöohjausta ja tiettyihin tilanteisiin soveltuvaa ryhmäohjausta.

Risikko piti Kela-korvattavuutta hyvänä keinona edistää ravitsemushoidon saatavuutta.

- Asettaisin tavoitteeksi myös sen, että jokaisessa terveyskeskuksessa olisi oma ravitsemusterapeutti käytössä tärkeän asian sanansaattajana.

Ravitsemushoidon toteuttamiseen tarvitaan lisää resursseja

Nykyisillä resursseilla julkisella terveydenhuollolla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa eri potilasryhmien tarvitsemaa ruokavaliohoidon ohjausta. Terveydenhuollon yksiköistä kolmasosa ei pysty takaamaan ravitsemusterapeutin ohjausta keliakiapotilaille, joille elinikäinen ruokavalio on ainoa hoito.

Perusterveydenhuollossa oli maaliskuussa 2013 vain 49 ravitsemusterapeutin tointa, mikä tarkoittaa yhtä ravitsemusterapeuttia n. 111 000 asukasta kohti. Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (Dehko 2000–2010) suositus perusterveydenhuoltoon on vähintään yksi ravitsemusterapeutti 30 000:ta asukasta kohti, mikä tarkoittaa 179 ravitsemusterapeuttia.

Terveyden edistämistä ja sairauden hoitoa

Ravitsemushoidolla tarkoitetaan terveyden edistämistä ja sairauden hoitoa tai ehkäisyä ruokavalion avulla. Lukuisat potilasryhmät jäävät terveydenhuollossa ravitsemushoidon ulkopuolelle kokonaan tai eivät saa riittävästi ravitsemusohjausta, vaikka se on tutkimusnäytön perusteella vaikuttava osa lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen, kohonneen verenpaineen, rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ja vajaaravitsemuksen ehkäisyssä sekä hoidossa.

Ravitsemushoito on keliakian ja ruoka-allergian ainoa hoito. Syömishäiriöissä ravitsemushoito puolestaan tukee psykoterapeuttista hoitoa. Tulehduksellisia suolistosairauksia (crohnin tautia tai colitis ulcerosaa) sairastaville kehittyy helposti ravitsemusongelmia taudin aktiivisessa vaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetun aloitteen esittävät Allergia- ja Astmaliitto, Crohn ja Colitis ry, Diabetesliitto, Keliakialiitto, Munuais- ja maksaliitto, Syömishäiriö-SYLI ry ja Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry.


« takaisin