Nyt » Uutiset

Kirjallinen kysymys toimeentulotukea saavien keliaakikoiden mahdollisuuksista sairautensa hoitoon

31.3.2014 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Eduskunnan keliakiaverkosto on tehnyt peruspalveluministeri Susanna Huoviselle kirjallisen kysymyksen toimeentulotukea saavien keliaakikoiden mahdollisuuksista sairautensa hoitoon.

Anneli Kiljusen (sd) ja Inkeri Kerolan (kesk) allekirjoittamassa kirjallisessa kysymyksessä vaaditaan toimeentulotukea saavien keliaakikoiden gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamien ylimääräisten kustannusten kirjaamista toimeentulotuen perusosasaan sairauden hoidon turvaamiseksi.

"Mikäli keliakiaa sairastava ei noudata gluteenitonta ruokavaliota, seurauksena on ohutsuolen tulehdusreaktio ja suolinukan vaurio. Toistuvat altistumiset gluteenille ylläpitävät tulehdusreaktioita ohutsuolessa. Tämän seurauksena keliakiaa sairastavalle on mahdollista kehittyä lisäsairauksia joista koituu yhteiskunnalle runsaasti ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuollon menoina. Oikealla hoidolla keliaakikko pysyy toiminta- ja työkykyisenä", kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Toimeentulotukea saavat keliaakikot keskenään eriarvoisia

Keliakiasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten katsotaan kuuluvan täydentävään toimeentulotukeen. Päätöksen tekevä sosiaalityöntekijä päättää kustannusten hyväksymisestä oman harkintansa mukaan. Tästä on aiheutunut eriarvoisuutta keliakiaa sairastavien kesken riippuen päätöksen tekijästä ja kotipaikkakunnasta.

Keliakiaa sairastava henkilö ei voi turvautua ruoka-apupisteiden ruoka-avustuksiin, koska jaettavat tuotteet ovat lähes poikkeuksetta gluteenipitoisia tuotteita. Ruokavaliosta ei myöskään voi joustaa henkilön taloudellisesta tilanteesta johtuvista syistä. Keliakia ja sen hoitoon lääkärin määräämä elinikäinen gluteeniton ruokavalio aiheuttavat pysyviä ylimääräisiä kustannuksia keliakiaa sairastavalle henkilölle.

Keliakialiitto on huolissaan siitä, että toimeentulotuen piirissä olevalla keliaakikolla ei ole varaa hoitaa sairauttaan, mikäli kustannuksia ei huomioida toimeentulotuen perusosassa. Liitto nosti asian esille Eduskunnan keliakiaverkoston kokouksessa 12.3., jolloin kansanedustajat Anneli Kiljunen ja Inkeri Kerola lupasivat tehdä aiheesta kirjallisen kysymyksen ministeri Huoviselle.

Kirjallinen kysymys on kansanedustajan ministerille osoittama kirjallinen selvityspyyntö tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Edustajan kysymykseen liitetään ministerin vastaus, joka laaditaan 21 päivän kuluessa kysymyksen jättämisestä.

Keliakia on lääketieteellisesti todettu elinikäinen autoimmuunityyppinen sairaus, jonka ainoa hoito ja "lääke" on koko elämän kestävä ehdoton gluteeniton ruokavalio. Ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti joka päivä, eikä poikkeaminen ruokavaliohoidosta ole mahdollista. Keliakian hoito vaatii ehdotonta tarkkuutta niin tuotteiden valinnassa kuin ruoanvalmistuksessa.

« takaisin