Nyt » Uutiset

Väitös: Ikääntyneiden riskiryhmien seulonta kannattaa

21.11.2014 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Keliakiaa esiintyy enemmän ikääntyvässä kuin nuoremmassa aikuisväestössä ja keliakia voi puhjeta myös iäkkäänä, osoittaa LL Antitta Vilppulan Tampereella 21.11. tarkastettu, sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja. Vilppula suosittelee väitöstutkimuksensa pohjalta yli 50-vuotiaiden aktiivista seulontaa riskiryhmissä. Ikääntyvät myös hyötyvät gluteenittomasta ruokavaliosta.

Neurofysiologian erikoislääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalassa työskentelevä Vilppula tutki väitöskirjassaan keliakian esiintyvyyttä, ilmaantuvuutta ja oireita sekä gluteenittoman ruokavaliohoidon hyötyjä yli 50-vuotiailla.

Vilppulan tutkimusaineistona oli 2815 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimukseen osallistunutta 52–74-vuotiasta suomalaista. Aineistosta selvitettiin ensin osallistujien oman ilmoituksen perusteella keliakiaa sairastavat henkilöt.

Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta seulottiin verestä keliakian vasta-aineet. Seulomalla löytyi 44 henkilöä, jotka mahdollisesti sairastivat keliakiaa. Heistä 39 suostui vatsalaukun tähystykseen ja näytepalan ottoon. 35:llä todettiin selkeä keliakia. Keliakian esiintyvyydeksi saatiin tässä aineistossa 2,13 prosenttia.

Verikokeet uusittiin kolmen vuoden kuluttua, jolloin seulonnan ja tähystyksen jälkeen löytyi 5 uutta keliakiaa sairastavaa. Keliakian esiintyvyys nousi kolmen vuoden aikana 2,34 prosenttiin.

Ruokavalio parantaa vointia ja terveyttä

Gluteenittoman ruokavalion aloittamisen myötä tutkimukseen osallistuneet kokivat vointinsa paremmaksi. Myös seurantatutkimukset osoittivat, että ihmisten terveys parani.

– Luuntiheysarvot paranivat, vitamiiniarvot B12 ja D 25 sekä foolihappoarvo nousivat, piilevä raudanpuute korjaantui ja vatsaoireet helpottuivat. Tämä tutkimus osoitti, että myös ikääntyneet keliaakikot hyötyvät selvästi gluteenittomasta ruokavaliosta, Vilppula kertoo.

Vilppula painottaa, että yli 50-vuotiaiden, riskiryhmiin kuuluvien, aktiivinen seulonta on suositeltavaa.

– Ikä ei suojaa keliakian puhkeamiselta eikä yksi negatiivinen diagnoosi elämän aikana riitä. Keliakia kannattaa tarkastaa uudelleen, jos siihen viittaavia oireita ilmenee.

Lisätietoja Anitta Vilppulan väitöstutkimuksesta
« takaisin