Nyt » Uutiset

Ruokavaliokorvauksen puolesta talousarvioaloitteita

26.10.2015 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Eduskunnassa on tehty kolme talousarvioaloitetta liittyen hallituksen päätökseen poistaa keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus. Talousarvioaloitteita ruokavaliokorvauksen säilyttämisen puolesta ovat tehneet Sari Tanus (kd), Anneli Kiljunen (sd) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr).

Kristillisdemokraattien allekirjoittaman talousarvioaloitteen mukaan kansalaisten perusturvaan kuuluu riittävä ja terveellinen ravinto. Yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia, että sairaudesta kärsivällä on oikeus tasavertaiseen ja kohtuuhintaiseen ruoan saantiin.

"Keliakia on vakava perinnöllinen sairaus, jonka ainoana hoitona on elinikäinen gluteeniton tai luontaisesti gluteeniton erityisruokavalio. Ruokavalio on keliaakikon lääke", aloitteessa muistutetaan.

SDP:n talousarvioaloitteessa todetaan, ettei korvauksen poistolle ole muita perusteita kuin valtiontalouden säästö.

"Säästökään ei ole selvä, sillä korvauksen poisto heikentää keliaakikkojen hoitomotivaatiota ja mahdollisuuksia noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Poikkeamat ruokavaliohoidossa johtavat vakavampiin terveysongelmiin, jolloin terveyspalveluiden ja sairauslomien tarve kasvaa, samoin kuin riski vakaviin lisä-sairauksiin. Jos keliakiaa sairastavalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia hoitaa sairauttaan, kustannukset yhteiskunnalle voivat nousta moninkertaisiksi ruokavaliokorvaukseen verrattuna."

Päätös on ristiriidassa hallituksen kärkihankkeen kanssa

Vihreiden talousarvioaloitteessa huomautetaan, että mikäli ruokavaliokorvaus poistetaan, monella keliaakikolla ei ole enää varaa noudattaa gluteenitonta ruokavaliota ja myös hoitomotivaatio vaarantuu.

"Terveydenhuollon kustannukset eivät vähene vaan lisääntyvät. Keliakiatutkimukset ja diagnoosin asettaminen potilaalle tapahtuu edelleen samalla tavalla kuin aiemmin. Ruokavaliokorvaus ei muuta diagnoosikäytäntöjä", vihreät kirjoittavat aloitteessaan.

Vihreät myös korostavat, että hallitusohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi on valittu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Vihreiden mukaan hallituksen päätös ruokavaliokorvauksen poistamisesta on täysin ristiriidassa terveyttä ja hyvinvointia edistävien sekä eriarvoisuutta vähentävien tavoitteiden kanssa.

Budjettiesitys eduskunnan täysistunnossa loppuvuodesta

Jos kansanedustajat haluavat ehdottaa muutosta hallituksen antamaan talousarvioesitykseen, he voivat tehdä talousarvioaloitteita. Talousarvioaloitteessa kansanedustaja voi esittää esimerkiksi määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon.

Talousarvioaloitteet lähetetään eduskunnasta käsiteltäväksi valtionvarainvaliokuntaan yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioaloitteet hyväksytään tai hylätään lopullisesti joulukuussa eduskunnan täysistunnossa.

« takaisin