Nyt » Uutiset

Keliakian tutkimukseen jaettiin 13 000 euroa

20.11.2015 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnettiin tänään apurahoja keliakiatutkimukseen kuudelle tutkijalle yhteensä 8 000 euroa: Minna Hietikolle 1 000 euroa, Eriikka Mansikalle 1 000 euroa, Taru Niemelle 500 euroa, Samuli Nurmiselle 2 000 euroa, Henna Pekille 1 500 euroa ja Liisa Viitasalolle 2 000 euroa. Maire Rossin muistorahastosta jaettiin lisäksi Pilvi Laurikalle 3 000 euroa ja Marleena Revolle 2 000 euroa.

Apurahan hakijoita oli tänä vuonna ennätysmäärä, 14.

- Henkilökohtaiset apurahat ovat aika pieniä, sillä halusimme huomioida ja kannustaa mahdollisimman montaa nuorta tutkijaa. On todella hienoa, että olette valinneet keliakian tutkimusaiheeksenne, kiitteli Keliakialiiton puheenjohtaja Inkeri Kerola.

Kerola totesi, että Suomessa keliakiatutkimus on hyvin aktiivista ja suomalaiset keliakiatutkijat ovat olleet jo pitkään tiennäyttäjiä maailmalla. Myös keliaakikot ovat innokkaita osallistumaan tutkimuksiin, joten yhteistyö toimii.

Laaja aiheiden kirjo

Apurahan saaneiden tutkimusaiheet ovat monipuolisia. Hietikko tutkii keliakian ja sen eri ilmenemismuotojen immunologista taustaa. Mansikan aiheena on gluteenialtistus ihokeliaakikoilla. Niemen tutkimuskohteena on ruokavalion gluteenittomuuden varmistaminen ravitsemusterapeutin vastaanotolla.

Nurminen tutkii keliakiaa sairastavien lasten suolenulkoisia oireita. Pekin aiheena on keliakian hoidon optimointi taudin seurantaa kehittämällä. Viitasalo tutkii mikrobivasta-aineita ja keliakiaa. Laurikan aiheena ovat vatsaoireet pitkään hoidetuilla keliaakikoilla. Revon tutkimuskohteena ovat anemia ja raudanpuute keliakiassa.

Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Suomen eri yliopistoissa tutkimustyötä tekeville keliakiatutkijoille. Tutkimusrahaston varat on saatu pääosin keliakiaa sairastavilta yksityishenkilöiltä ja heidän lähiomaisiltaan. Lisäksi apurahoja myönnetään Maire Rossin muistorahastosta, joka perustuu testamenttilahjoitukseen.

Tutkimusapurahoja saaneet 2015
Tutkimusapurahan saajista apurahan luovutustilaisuuteen pääsivät Taru Niemi, Samuli Nurminen, Henna Pekki, Pilvi Laurikka ja Marleena Repo

« takaisin