Nyt » Uutiset

Kyse ei ole rahasta vaan poliittisesta tahdosta

16.11.2016 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)
Korvaus
Keliakiaa sairastavat saivat vuoden 2015 loppuun saakka Kelan maksamaa ruokavaliokorvausta gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. Korvaus oli suuruudeltaan 23,60 euroa kuukaudessa.
Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tiistaina 15.11. lakialoitetta, jonka tarkoituksena on taata yhdenvertainen käytäntö keliakian ruokavaliohoidon aiheuttamien kustannusten huomioon ottamisessa toimeentulotukea haettaessa.

Lakialoitteen on tehnyt eduskunnan keliakiaverkosto, johon kuuluu kansanedustajia kaikista puolueryhmistä. Verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Anneli Kiljunen esitteli lakialoitteen täysistunnossa. Puheenvuoroja käyttivät myös Johanna Karimäki (vihr), Antero Laukkanen (kd), Leena Meri (Ps) ja Hanna Sarkkinen (vas). Kaikki paikalla olleet edustajat kannattivat lakialoitteen hyväksymistä.

Keliakialiiton syksyllä 2016 tekemän Ruokavaliokorvauksen poistumisen vaikutukset -kyselyn alustavia tuloksia on käsitelty keliakiaverkoston kokouksessa syyskuussa. Kyselyn tulokset nostettiin esiin useamman kerran lähetekeskustelun puheenvuoroissa. Näin saatiin kuuluviin yksittäisten keliakiaa sairastavien ihmisten kokemuksia päätöksestä.

Kyselyn tuloksista uutisoidaan tarkemmin joulukuussa ilmestyvässä Keliakia-lehdessä ja liiton verkkosivuilla. Alustavien tulosten mukaan ruokavaliokorvauksen poistuminen on vaikuttanut paljon erityisesti pienituloisten keliaakikoiden arkeen.

Lakimuutos takaisi yhdenvertaisuuden riippumatta asuinkunnasta

Anneli Kiljunen muistutti puheenvuoroissaan, että lakialoitteella pyritään mahdollistamaan keliakian asianmukainen hoito niille henkilöille, jotka ovat taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa.

- Lakimuutoksella taattaisiin yhdenvertainen asioiden käsittely riippumatta hakijan asuinkunnasta. Kyseessä on lääketieteellisesti perusteltu autoimmuunisairaus, ja siltä osin on kohtuutonta, että meillä on yksi sairausryhmä, joka ei saa tässä valtakunnassa sitä hoitoa, mitä tarvitsisi, Kiljunen totesi.

- Eduskunnan keliakiaverkoston jäsenenä olen allekirjoittanut tämän aloitteen, kannatan sitä ja toivon lämpimästi, että se menee läpi. Huomaa, että tätä sairautta ei ymmärretä. Tämä on erittäin tarpeellista saada toimeentulolakiin, painotti Leena Meri.

Johanna Karimäki huomautti, että lakimuutoksen taloudelliset kustannukset jäisivät yhteiskunnalle hyvin pieniksi.

- Takaamalla mahdollisuus sairauden hyvään hoitoon, voidaan lisäksi estää merkittäviä lisäsairauksia, joiden hoitokustannukset tulisivat erityisen kalliiksi. Nyt kyse ei ole vain rahasta vaan tahdosta ja tasa-arvosta suomalaisessa yhteiskunnassa, Karimäki sanoi.

Lakialoite siirtyy nyt käsiteltäväksi sosiaali- ja terveys valiokuntaan, jonka jälkeen se palaa takaisin täysistuntoon jatkokäsittelyyn.

- - -

Keliakian gluteenittoman ruokavaliohoidon kustannukset toimeentulotukea saavilla kuuluvat tällä hetkellä täydentävän toimeentulotuen piiriin. Jokainen kunta päättää itsenäisesti, mihin täydentävää toimeentulotukea myönnetään. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen mukaan, missä kunnassa he asuvat.

Eduskunnan keliakiaverkoston tekemässä lakialoitteessa esitetään, että keliakian ruokavaliohoidon kustannukset otettaisiin huomioon toimeentulotuen perusosan muina menoina. Toimeentulotuen perusosan käsittely siirtyy kuntien sosiaalitoimistoista Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta. Tämä mahdollistaisi yhdenvertaisen kohtelun kaikille keliakiaa sairastaville toimeentulotuen hakijoille asuinpaikasta riippumatta.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota voidaan myöntää henkilölle, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Lue tiistain lähetekeskustelussa käytyjä kommentteja
Uutinen lakialoitteen taustoista« takaisin