Nyt » Uutiset

Väitöskirja tuo uutta tietoa keliakiavasta-aineiden biologisista vaikutuksista

13.1.2017 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

FM Suvi Kalliokosken lastentautiopin/molekyylibiologian alaan kuuluva väitöskirja Biological effects of coeliac disease patient antibodies in vivo (Keliakiavasta-aineiden biologiset vaikutukset in vivo) tarkastetaan tänään Tampereen yliopistossa.

Väitöskirjatyön tarkoituksena on näyttää keliakiavasta-aineiden ja erityisesti TG2- eli transglutaminaasi-autovasta-aineiden mahdollisia vaikutuksia taudin syntyyn. Hiirillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että keliaakikoilta peräisin olevat vasta-aineet estivät verisuonten syntymistä elävässä kudoksessa. Keliakia-vasta-aineet myös heikensivät verisuonten toimivuutta.

Työn tulosten perusteella on mahdollista, että vasta-ainekertymät kuten myös lisääntynyt solumäärä ohutsuolen tukikalvolla saattavat vaikuttaa ohutsuolen limakalvovaurion kehittymiseen. Vasta-aineet voivat myötävaikuttaa limakalvon nukkalisäkkeiden tuhoutumiseen heikentämällä verisuonistoa ja sen myötä verisuoniston nukkalisäkkeille tuomaa mekaanista tukea.

Tulokset viittaavat myös siihen, että keliakian kliinisten oireiden syntyminen vaatii tutkimuksessa käytettyjen spesifisten TG2-autovasta-aineiden lisäksi muitakin vasta-aineita tai/ja pidempää altistumisaikaa vasta-aineille.

Lisätietoa Kalliokosken väitöstutkimuksesta


« takaisin