Nyt » Uutiset

Keliakiatutkimuksen huiput kokoontuivat Tampereella

2.2.2018 kirjoittanut Kaisa Järvelä (kaisa.jarvela a keliakialiitto.fi)

Keliakialiiton asiantuntijaneuvosto kokoontui torstaina 1.2. Tampereelle kertomaan liitolle ajankohtaisesta keliakiatutkimuksesta. Esille nousivat muun muassa kaura, keliakian seulonnan tarve ja pitkittyneet vatsaoireet.

Asiantuntijaneuvosto


Professori Kalle Kurppa Tampereen yliopiston ja Taysin lasten terveyden tutkimuskeskuksesta avasi iltapäivän kertomalla kauran kliinisestä turvallisuudesta.

Kurppa korosti, että kauran käytöllä osana gluteenitonta ruokavaliota on monia terveyshyötyjä, ja selvä enemmistö kauratutkimuksista on antanut näyttöä siitä, että kauran käyttö on keliaakikoille turvallista.

- Ei ole tehty yhtään kliinistä, randomoitua tutkimusta, jonka perusteella kauran käytöstä olisi keliaakikolle haittaa, totesi emeritusprofessori Markku Mäki.

Kalle Kurppa huomautti, että kauran käyttö voi suojata keliaakikkoa siinäkin mielessä, että tutkimusten mukaan kauran käyttäjät lipsuvat gluteenittomasta ruokavaliosta muista harvemmin.


Seulonnoista selkeitä hyötyjä

LL, tohtoriopiskelija Laura Kivelä kertoi esityksessään keliakian seulonnasta lapsipotilailla. Jo tällä hetkellä esimerkiksi Tampereella kolmasosa lapsikeliaakikoista löytyy hänen mukaansa riskiryhmäseulontojen avulla.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että seulontojen ansiosta tehdyillä diagnooseilla on ollut pääosin positiivinen vaikutus potilaiden terveyteen ja elämänlaatuun.

Vaikka seulonnan kautta löytyneillä potilailla ei ole osattu epäillä keliakiaa, heidän suolistovaurionsa ja vasta-ainetasonsa ovat olleet diagnoosihetkellä yhtä pahoja kuin itse oireiden perusteella tutkimuksiin hakeutuneilla henkilöillä.

- Monella on ollut ennen diagnoosia myös jonkinlaisia oireita, Kivelä huomautti.

Seulonnan kautta löytyneet potilaat ovat kokeneet gluteenittoman dieetin parantaneen elämänlaatuaan ja vähentäneen terveyteen liittyviä huolia. Seulomalla löydetyt potilaat ovat tutkimusten mukaan myös noudattaneet gluteenitonta dieettiä hyvin.

Kivelä huomautti, että ainoa tapa löytää kaikki keliaakikot olisi seuloa jatkossa pelkkien riskiryhmien sijaan koko väestö.

Koko väestön seulontaan ei kuitenkaan ole vielä katsottu olevan riittäviä perusteita.

Monella vatsaoireet pitkittyvät
LL. (väit.) Pilvi Laurikka kertoi keliakian pitkittyneistä vatsaoireista. Tutkimusten mukaan pitkittyneet vatsaoireet ovat yleisiä myös tiukkaa ruokavaliota noudattavilla keliaakikoilla.

Laurikka muistutti, että syytä keliaakikon vatsaoireisiin on järkevää etsiä ensimmäiseksi ruokavaliosta, ja pyrkiä selvittämään, voisiko siihen olla päätynyt jostain vahingossa gluteenia.

Pitkittyneisiin vatsaoireisiin saattaa kuitenkin olla myös monia muita syitä.

Yksi kiinnostava havainto oli, että myöhäisessä vaiheessa saatu diagnoosi näyttäisi altistavan vatsaoireiden jatkumiseen. Tämänkin takia keliakian mahdollisimman varhainen diagnosointi ja riskiryhmien tehokas seulominen näyttäisivät siis olevan tärkeää.

Kokouksessa keskusteltiin myös muun muassa ruokavaliohoidon aiheuttamista kustannuksista ja vaikuttamistoimista, joita Keliakialiitto on viime aikoina tehnyt ruokavaliokorvauksen palauttamiseksi.

Keliakialiiton asiantuntijaneuvoston jäsenet ovat keliakiatutkimuksen huippuosaajia eri yliopistosairaalapiireistä. Neuvostossa on mukana keliakialääkäreitä ja –tutkijoita, viljateknologian asiantuntijoita ja ravitsemusterapeutteja.« takaisin