Nyt » Uutiset

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2013

3.1.2013 kirjoittanut Marika Vanhatalo (marika.vanhatalo a kealiakialiitto.fi)

Alkanut vuosi tuo muutoksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Esimerkiksi vammaistukiin tulee korotuksia ja ruokavaliokorvauksen määrä nousee.

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki nousevat 3,5 %. Vammaistuen uudet määrät ovat: perusvammaistuki 92,31 e/kk, korotettu vammaistuki 215,40 e/kk ja ylin vammaistuki 417,68 e/kk.

Keliakiaa sairastaville maksettavan ruokavaliokorvauksen määrä nousee nykyisestä 21 eurosta 23,60 euroon kuukaudessa.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat: perushoitotuki 61,83 e/kk, korotettu hoitotuki 153,91 e/kk ja ylin hoitotuki 325,46 e/kk.

Myös kuntoutusrahan vähimmäismääriä korotetaan 3,5 %. Minimipäiväraha nousee 22,96 eurosta 23,77 euroon arkipäivältä. Kela on myöntänyt Keliakialiitolle kolme sopeutumisvalmennuskurssia vuodelle 2013: kaksi perheille ja yhden työikäisille aikuisille. Kurssilaisella on mahdollisuus hakea ansionmenetyskorvauksena kuntoutusrahaa Kelalta.

Uudet etuusmäärät on julkaistu Kelan verkkosivuilla vuoden alussa.

Kelan vammaistuet ja -palvelut

Kelan etuudet numeroina 2013

« takaisin