Nyt » Uutiset

Hoidolle reagoimaton keliakia on Suomessa harvinainen

3.10.2014 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Hoidolle reagoimaton refraktaarikeliakia on Suomessa hyvin harvinainen, käy ilmi LL Tuire Iluksen sisätautiopin alaan kuuluvasta väitöskirjasta, joka tarkastettiin Tampereella 3.10.2014.

Refraktaarikeliakiassa ohutsuolen nukkavaurio ei korjaannu gluteenittomasta ruokavaliosta huolimatta. Refraktaarikeliakiaa on kahta eri tyyppiä. Ykköstyyppiä voidaan hoitaa lääkityksellä, mutta vakavampi muoto etenee kohti ohutsuolen imukudossyöpää

Iluksen väitöskirjatutkimus osoittaa, että kliinisesti diagnosoiduilla keliaakikoilla limakalvovaurion korjaantumattomuus, refraktaarikeliakia ja syöpätaudit ovat harvinaisia. Ylipäänsä keliaakikot voivat Iluksen mukaan Suomessa hyvin. Tähän ovat syinä erityisesti riskiryhmien seulonnat, keliaakikoiden seuranta ja gluteenittomuuden tarkkuus.

Iluksen väitöskirja koostuu kolmesta osatyöstä. Ensimmäisessä tutkittiin ohutsuolen limakalvovaurion korjaantumista 177 vapaaehtoisella tiukkaa gluteenitonta dieettiä noudattaneella keliaakikolla. Toisessa osatyössä selvitettiin refraktaarikeliakian esiintyvyyttä 11 Suomen sairaanhoitopiirissä. Kolmannessa osatutkimuksessa arvioitiin keliaakikoiden syöpäriskiä.

Tuire Ilus on suorittanut lääketieteen lisensiaatin, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Iluksen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1967, Tampere University Press, Tampere 2014. ISBN 978-951-44-9552-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1453, Tampere University Press 2014. ISBN 978-951-44-9553-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.


Lue lisää Tuire Iluksen väitöskirjatutkimuksesta Keliakia-lehdestä 4/2014 (ilm. 9.10.).

« takaisin