Nyt » Uutiset

Vuoden keliakiatutkijaksi Tuire Ilus, tutkimukseen apurahoja

22.11.2014 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Keliakialiitto on valinnut vuoden keliakiatutkijaksi LT, gastroenterologian erikoislääkärin Tuire Iluksen Tampereelta. Ilus valmistui lääkäriksi vuonna 2003, erikoistui sisätauteihin vuonna 2009 ja pari vuotta myöhemmin gastroenterologiaan. Tällä hetkellä Ilus toimii gastroenterologina Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Ilus väitteli lokakuun alussa keliakiasta. Hän tutki väitöskirjassaan refraktaarikeliakiaa eli hoitoon reagoimatonta keliakiaa, joka on onneksi Suomessa harvinainen.

Ilus_Tuire
Tuire Iluksen väitöstutkimusta on esitelty Keliakia-lehdessä 4/2014.

Ilus on toiminut läheisessä yhteistyössä Keliakialiiton kanssa. Hän on toiminut liiton asiantuntijalääkärinä vuosina 2011–2014 ja luennoinut monissa liiton järjestämissä tilaisuuksissa. Keliakialiiton hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien.

Keliakialiitto valitsee vuoden keliakiatutkijan vuosittain.

Keliakian tutkimukseen jaettiin 13 000 euroa

Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnettiin syysliittokokouksen yhteydessä 22.11.20014 apurahoja keliakiatutkimukseen seitsemälle tutkijalle yhteensä 10 000 euroa: Laura Airaksiselle 1 500 euroa, Minna Hietikolle 1 000 euroa, Xin Huangille 1 500 euroa, Rakel Nurmelle 1 500 euroa, Camilla Pasternackille 1 000 euroa, Henna Pekille 1 500 euroa ja Juha Taavelalle 2 000 euroa.

Lisäksi jaettiin Maire Rossin muistorahastosta Laura Kivelälle 1 500 euroa ja Sari Paavanen-Huhtalalle 1 500 euroa.

- Apurahan hakijoita oli tänä vuonna ennätysmäärä, 14. Haluamme apurahoilla huomioida ja kannustaa nuoria tutkijoita. Saajien joukossa on sekä tuttuja että uusia kasvoja, totesi Keliakialiiton toiminnanjohtaja Leila Kekkonen ja kiitti tutkijoita keliakian valitsemisesta tutkimusaiheeksi.

Hän toi myös esiin, että keliakiatutkimus on maassamme hyvin aktiivista ja uraauurtavaa. Suomalaiset keliakiatutkijat ovat olleet jo pitkään tiennäyttäjiä maailmalla. Myös keliaakikot ovat aktiivisia osallistumaan tutkimuksiin, joten yhteistyö toimii.

- On erittäin hienoa ja merkittävää, miten laajalla rintamalla keliakiaa tutkitaan. Tiedemaailma tekee kaikkensa tutkiakseen keliakiaa sairautena, selvittääkseen sen syntymekanismeja ja sitä, miten sitä hoidetaan, Kekkonen kiitteli.

Tutkimusapurahat
Tutkimusapurahan saajista liittokokouksessa olivat paikalla Camilla Pasternack (vas.), Laura Kivelä, Minna Hietikko ja Juha Taavela.

Monipuolinen kirjo tutkimusaiheita

Palkituista tutkijoista Airaksisen tavoitteena on selvittää kemokiini CCL25:n ja sen reseptorin CCR9:n mahdollista roolia keliakiassa. Hietikko tutkii keliakiavasta-aineiden toiminnallisia ominaisuuksia ja Huang prolamiinien eliminointia hapettamalla elintarvikkeiden prosessoinnissa. Nurmen aiheena ovat keliakia ja munuaistaudit. Pasternack puolestaan tutkii ihokeliakiapotilaiden elämänlaatua ja ruuansulatuskanavaoireita. Pekin aiheena on diagnoosivaiheen parametrien vaikutus ohutsuolen histologiseen parantumiseen ja histologisen parantumisen vaikutus elämänlaatuun.

Taavela tutkii ohutsuolen histologian merkitystä ja luotettavuutta keliakian diagnostiikassa ja tukimuskäytössä. Kivelän aiheena on keliakian muuttuva taudin kuva lapsilla ja Paavanen-Huhtalan synnynnäisen immuniteetin sekä virusten ja bakteerien vaikutus keliakian puhkeamisessa.

Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Suomessa tehtävään keliakiatutkimustyöhön. Tutkimusrahaston varat on saatu lahjoituksina yksityishenkilöiltä. Lisäksi apurahoja myönnetään Maire Rossin muistorahastosta, joka perustuu testamenttilahjoitukseen.

« takaisin