Nyt » Uutiset

Kelan etuuksiin muutoksia vuonna 2015

14.1.2015 kirjoittanut Sanna Talsta (sanna.talsta a keliakialiitto.fi)

Useisiin Kelan maksamiin etuuksiin tuli muutoksia 1.1.2015 alkaen. Muun muassa sairaanhoitokorvauksista säästetään. Keliakiaa sairastaville maksettava ruokavaliokorvaus pysyi ennallaan (23,60 €/kk).

Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki nousivat vuodenvaihteessa 0,4 prosenttia.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 93,28 €/kk, korotettu vammaistuki 217,66 €/kk ja ylin vammaistuki 422,06 €/kk. Keliakian perusteella alle 16-vuotiaalle lapselle on yleensä myönnetty perusvammaistuki. Mahdolliset lisäsairaudet vaikuttavat myönnettävän tuen määrään.

Lääkekatto on 612,62 euroa vuodessa

Lääkkeiden vuotuinen omavastuu, niin sanottu lääkekatto, on asiakkaan vuoden aikana maksama osuus korvattavien lääkkeiden hinnasta. Kun asiakkaan maksamat omavastuuosuudet ylittävät tänä vuonna 612,62 euroa, hänellä on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen. Tämä tarkoittaa, että vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä 1,50 euroa.

Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismääriin 0,4 prosentin korotus Sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärä nousi 23,92 eurosta 24,02 euroon arkipäivältä. Korotus tuli voimaan ilman hakemusta 1.1.2015 alkaen.

Matkakorvausten omavastuu nousee

Kela korvaa sairauden ja raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon ja Kelan järjestämään kuntoutukseen. Tämän vuoden alusta Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousi nykyisestä 14,25 eurosta 16 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (niin sanottu matkakatto) nousi 272 euroon.

Hammashoidon korvaukset alenevat

Hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta saa tämän vuoden alusta alkaen korvausta vain joka toinen vuosi. Korvaus voidaan kuitenkin edelleen maksaa joka vuosi, jos tiheämpi tutkiminen on potilaan terveydentilan vuoksi tarpeellista. Myös suuhygienistin tekemä suun terveystarkastus korvataan vain joka toinen kalenterivuosi. Samalla hoidosta maksettavat korvaukset alenevat noin neljänneksellä. Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista enintään vahvistetun korvaustaksan määrän.

Lisätietoja

« takaisin