Nyt » Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto

Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinto

Keliakialiitto huomioi vapaaehtoisiaan joka toinen vuosi myönnettävällä Vapaaehtoistoiminnan tunnustuspalkinnolla, joka myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013.

Tunnustuspalkinto myönnetään keliakiatoiminnassa toimineelle aktiiviselle vapaaehtoiselle, joka on merkittävällä ja esimerkillisellä tavalla tehnyt vapaaehtoistyötä keliaakikkojen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä sekä keliakiayhdistykset että yksittäiset henkilöt. Tunnustuksen saajan valitsee kuusijäseninen raati, jolla on mahdollisuus ottaa huomioon myös muita kuin kilpailuun ilmoitettuja ehdokkaita.

Tunnustuspalkinnon saajan valinnassa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea seuraaviin seikkoihin
- innovatiivisuus
- verkostoituneisuus, erilaisten viestintäkanavien monipuolinen hyödyntäminen
- erityinen aktiivisuus ja ansioituneisuus keliakiatoiminnassa
- myönteisyys, hyvän hengen luominen ja ylläpitäminen
- muiden innostaminen ja kannustaminen
- tuloksellinen toiminta

Jätä ehdotuksesi tämänvuotisen tunnustuspalkinnon saajaksi 15.4.2018 mennessä

Vapaaehtoistoiminnan tunnustus

Keliakialiitto palkitsee vuosittain aktiivisen vapaaehtoistoimijan.