På svenska » Celiaki

Celiaki

Celiaki är en livslång sjukdom som orsakas av gluten, det vill säga äggviteämn som finns i vete, råg och korn. Hos den som har ärftlig benägenhet för celiaki tål tunntarmens slemhinna inte gluten och detta orsakar inflammationer och skador på tarmluddet. Dessa skador minskar tarmens absorberingsyta, vilket gör att näringsupptaget störs.

Den enda behandlingen av celiaki är noggrann, livslång glutenfri diet. Bara vid hudceliaki kan det vara möjligt att behöva också medicinering enligt hudläkarens ordination.

Det är viktigt att person med celiaki och hans eller hennes närmaste krets anskaffar information om celiaki och glutenfri kost. Genom att känna sjukdomen och dess medicinskt bakgrund kan det bli lättare att motivera sig själv och andra, varför det är ytterst viktigt alltid följa en glutenfri diet när man har celiakin.

Celiaki är en livslång sjukdom, men med strikt glutenfri diet kan person leva utan symtom och upprätthålla sin funktions- och arbetsförmåga.

[pdf]Känner du igen celiaki?, 229 kb, Känner du igen celiaki?, Päivitetty: 29.08.2011


Keliaakikko lääkarissä
Har jag celiaki? En celiakipatient hos läkaren


Terve suolinukka

Keliakian vaurioittama suolinukka

Ihokeliakia polvisssa ja kyynärpäissä