På svenska » Celiaki » Symtom

Symtom vid celiaki

Celiaki orsakar många olika symtom. Typiska symtom är olika former av tarmbesvär, såsom magont, diarré och lös avföring, uppblåst mage, kramper i tarmkanalen och gasbildning, illamående, dålig aptit och kräkningar. Också anemi och trötthet kan förekomma vid celiaki. Hos barn kan avtagande tillväxt vara ett symtom av celiaki.

Hudceliaki (dermatitis herpetiformis) är en typ av celiaki. Den förekommer som klådande eksem med små blåsor, ofta i hårbotten, på armbågarna, knäna och skinkorna. Personer med hudceliaki har också skador på tunntarmens slemhinna men skadorna kan vara av olika svårighetsgrad.

Celiaki drabbar inte enbart magtarmkanalen. Celiaki orsakar bland annat förändringar i munnens slemhinna (blåsor i munnen), skador på de permanenta tändernas tandemalj, osteopeni, osteoporos, olika skador på lederna och centrala nervsystemet samt psykiska besvär. Gynekologiska besvär kan förekomma, till exempel infertilitet och upprepade missfall, försening av den första menstruationen eller förtidig övergångsålder. En obehandlad celiaki kan i sällsynta fall leda till lymfom.

Celiakin kan orsaka endast lindriga symtom, bara symtom utanför magtarmkanalen eller inga symtom alls. Celiaki är lätt att diagnostisera med moderna metoder, så ifall man själv misstänker celiaki skall man berätta det vid besök hos läkare.

Terve suolinukka

Keliakian vaurioittama suolinukka

Ihokeliakia kyynärpäissä