På svenska » Celiakiveckan

Celiakiveckan

Den riksomfattande Celiakiveckan arrangeras årligen i början av september, på veckan 36. Celiakiveckan arrangeras av Finska Celiakiförbundet och dess 30 lokalföreningar. Celiakiföreningarna runt Finland ordnar olika slags evenemang under celiakiveckan. Den första celiakiveckan arrangerades år 1996.

Celiaki är en ärftlig autoimmun sjukdom som börjar att utvecklas i tunntarmen som en reaktion mot gluten i näringen. Den är en allmän sjukdom där förändringar kan förekomma också i organ utanför magtarmkanalen. Det enda sättet att behandla celiaki är att hålla en strikt glutenfri kost livet ut.

Celiakiveckan 2017


Den viktigaste kampanj

Celiakiveckan är Finska Celiakiförbundets och dess 30 lokalföreningarnas viktigaste årliga kampanjevenemang.