På svenska » Medlemskap

Medlemskap

Medlemmarna är Celiakiförbundets grundval. 70 % av personer med celiaki i Finland hör till celiakiföreningar. I dag (2013) finns det cirka 20 500 medlemmar. En personmedlem inträder oftast i celiakiföreningen på sin egen region.

Enligt föreningslagen och celiakiföreningens stadgar är medlems rättigheter bland annat rösträtt, rätt att få information om aktiviteter, läsa föreningens dokumenter, delta i beslutsfattande, ta initiativ, bli invald i beslutande organ och representera föreningen som fullmäktigeledamot. Medlems skyldigheter är att betala medlemsavgift årligen, lyda föreningens stadgar och befrämja föreningens syfte.

Föreningen kan inlemma som stödmedlem en privatperson eller en rättskapabel samfällighet eller stiftelse. Övriga typer av medlemskapet är familjemedlem, sakkunnig medlem och hedersmedlem. Stöd-, familje- och sakkunniga medlemmar har yttranderätt, men inte rösträtt på föreningens möte och de kan inte höra till direktionen. Familje- och sakkunniga medlemmar betalar inte medlemsavgift.

Här kan du inträda i celiakiföreningen (på finska)

Iltanuotiolla