Toiminta » Kokemuskouluttajat

Erilaisia kertomuksia keliakiasta

Keliakialiiton kokemuskouluttajat välittävät omakohtaista kokemustietoa keliakiasta ja sen kanssa elämisestä sosiaali-, terveys- sekä ravitsemisalan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Keliaakikon kertoma kokemustieto antaa oppikirjasta opitun tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen arkeen ja parhaimmillaan syventää tulevien tai jo työelämässä toimivien ammattilaisten otetta omaan työhönsä.

Onko teidän oppilaitoksenne tai työpaikkanne kiinnostunut kokemustiedosta?

Kutsu Keliakialiiton kokemuskouluttaja kertomaan kokemuksiaan esimerkiksi keliakiaan sairastumisesta ja keliaakikon arjesta tai palvelunkäyttäjän näkökulmasta.

Mihin Keliakialiiton kokemuskouluttajat ovat osallistuneet?

Tavallisimmin kokemuskouluttajia pyydetään mukaan opetustunneille. Usein kokemuskouluttaja luennoi kertomalla tarinan tai kertomuksen. Kertomus on oiva tapa jakaa omakohtaista kokemusta kuulijoiden kanssa. Kyseessä on aina vuorovaikutuksellinen tilanne, johon kuulijat tuovat oman sävynsä ja jännitteensä.

Keliakialiiton kokemuskouluttajat ovat olleet mukana monenlaisissa opetustilanteissa. He ovat tarinansa avulla välittäneet kokemustietoa myös Keliakialiiton täydennyskoulutuksissa ja osallistuneet messuille. Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö on kehittänyt oman toimintamallinsa kokemuskouluttajien ja tulevien lääkäreiden vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun. Kokemuskouluttajat toimivat potilaana ja opiskelijat harjoittelevat lääkärinä toimimista. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt vuosittain Ihminen vai tapaus -opintojakso, jonka toteutus perustuu täysin kokemuskouluttajien omakohtaisiin kokemuksiin.

Tämän lisäksi kokemuskouluttajat ovat olleet "lainattavana kirjana" Elävässä kirjastossa, mukana paneeleissa, haastateltavina opinnäytetöihin ja muihin opiskelutehtäviin.

KOKEMUSKOULUTUS

Kokemuskoulutus on järjestöjen, kokemuskouluttajien ja opetusyksiköiden välistä yhteistoimintaa.
Järjestöt huolehtivat omien kokemuskouluttajiensa koulutuksesta, työnohjauksesta ja pätevyydestä. Opetusyksiköille toiminta tuo lisäarvoa opetukseen.

Kokemuskouluttajat ovat hyviä tyyppejä, jotka ovat sinut sairautensa kanssa ja joilla on myönteisen ote tehtävään. Heiltä odotetaan sitoutumista ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä esiintymishalua.

Kysy lisää Minnaleena Ollankedolta, p.
03 2541 380
pohjoissuomi @ keliakialiitto.fi
Lisätietoa järjestöjen yhteisestä kokemuskoulutustoiminnasta