Toiminta » Kurssit » Sopeutumisvalmennuskurssit

Veikkauksen rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit


Keliakialiitto ry on järjestänyt sopeutumisvalmennuskursseja Raha-automaattiyhdistyksen, nykyisen Veikkauksen/ Stea:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tuella vuodesta 1996.

Sopeutumisvalmennus perustuu kuntoutuslakiin. Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä ohjausta ja valmentamista sairastumisen jälkeiseen elämäntilanteeseen.

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on, että kurssilainen oppii ymmärtämään keliakiasairauden luonteen ja hyväksymään sairauden aiheuttamat muutokset jokapäiväisessä elämässään, sekä perehtyy gluteenittomaan ruokavalioon ja oppii valmistamaan sen mukaista ruokaa. Tärkeä osa kurssin antia on vertaistuki eli tilaisuus tavata toisia keliakiaa sairastavia. Veikkauksen kursseille hakeudutaan oheisella Keliakialiiton omalla lomakkeella, jonka voi täyttää ja tulostaa tästä.
[pdf]Keliakialiiton hakemus Stea:n kurssille, 738 kb, Päivitetty: 26.09.2017

Hakemuksen voi tilata myös Keliakialiitosta puh. 03 2541 300 tai sähköpostilla kuntoutus a keliakialiitto.fi

Kurssi on maksuton lukuun ottamatta aikuisilta perittävää 49-65€:n omavastuuta koko kurssin ajalta. Avomuotoisten kurssien omavastuu on 15€. Matkaomavastuu on 25€ suunta (1.1.17 alkaen). Matkakorvauksen saamiseksi vaaditaan lääkärin suositus kurssille. Kurssiajalta voi hakea ansionmenetyksen korvauksena Kelan Kuntoutusrahaa. Tarvittavat liitteet jaetaan kurssin lopussa ja etuudet haetaan kurssin jälkeen.

Lisää tietoa kursseista Keliakialiiton kuntoutusvastaavalta puh. 03 2541 323 tai kuntoutus a keliakialiitto.fi.

Veikkauksen kurssien valintakriteeritValintakriteerejä
Kurssivalinnoissa painottuvat erityisesti perustelut kurssin tarpeelle. Kurssille kannattaa hakeutua, jos kokee tarvitsevansa lisää tietoa ja taitoja keliakian hoidossa. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aiemmin ole olleet Keliakialiiton sopeutumisvalmennuskurssilla. Kriteeri kurssilaisia valittaessa on usein myös keliakiadiagnoosin tuoreus.

Kursseja järjestetään ajoittain myös pitkään keliakiaa sairastaneille.

Lääkärin lausunto
Kelan matkakorvauksen saamiseksi hakijan tulee liittää hakemukseen lääkärin kirjoittama A-,B-,C- tai D-lausunto jossa merkintä kurssitarpeesta tai vapaamuotoinen lähete, josta ilmenee sopeutumisvalmennuksen tarpeellisuus. Lausunto tai lähete liitetään Kelan matkakorvaushakemukseen, sitä ei lähetetä Keliakialiittoon.

Muut erityiset perusteet
Huomioon voidaan ottaa muita erityisiä syitä, kuten taloudellinen tilanne, perhesuhteet tai muut sairaudet, mikäli niiden arvioidaan vaikuttavan hakijan edellytyksiin hoitaa sairauttaan.

Ajankohtaiset RAY:n kurssit