Toiminta » Vaikuttamistoiminta » Gluteenittomat tuotteet ja palvelut

Vaikuttaminen gluteenittomiin tuotteisiin ja palveluihin


Keliakialiitto vaikuttaa aktiivisesti alan lainsäädäntöön (mm. Codex Standard ja uusi EU-lainsäädäntö) ja neuvottelee uuden lainsäädännön vaikutuksista keskeisten kumppaneiden (tuotteita valmistavat yritykset, keliakiatutkimus, viranomaiset) sekä Elintaviketurvallisuusviraston (Evira) kanssa.

Liitto käy aktiivista vuoropuhelua gluteenittomia tuotteita valmistavien yritysten ja muun elintarviketeollisuuden kanssa gluteenittomien tuotteiden saatavuuden, valikoiman, turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi. Yrityksiä konsultoidaan ja koulutetaan tuotekehittely-, tuoteturvallisuus- ja pakkausmerkintäasioissa.

Liitto neuvottelee päivittäistavara- ja Horeca-tukkujen (HoReCa = Hotelli- Ravintola ja Catering) sekä vähittäiskauppojen kanssa. Tavoitteena on parantaa tuotteiden saatavuutta, laajentaa tuotevalikoimaa, kehittää tuotteiden sijoittelua sekä päivittää kaupan henkilökunnan keliakiaosaamita.

Keliakialiitto konsultoi hotelli- , ravintola- ja catering (Horeca) –sektorin ammattilaisia, järjestää räätälöityjä koulutuksia sekä alueellisia täydennyskoulutuksia.

Keliakia-lehti selvittää gluteenittomien tuotteiden saatavuutta eri kohteissa esim. hiihtokeskukset, kylpylät, huvipuistot, huoltoasemat, kauppakeskukset, festivaalit.

Keliakialiitto kokoaa ja julkaisee vuosittain gluteenittomien tuotteiden luettelon.
[pdf]Gluteenittomia tuotteita 2017, 3769 kb, Päivitetty: 23.03.2017


Keliakialiitto hallinnoi ja kehittää gluteenittoman tuotteen merkkijärjestelmää.
116 gluteeniton tuotetta on saanut merkin käyttöoikeuden (5/2009).

Vuosittain järjestetään Vuoden gluteeniton tuote/yritys -kilpailu.

Keliakiamessut järjestetään joka toinen tai kolmas vuosi.

Liitto laatii lausuntoja ja kannanottoja ministeriöille ja terveydenhuoltoon