Toiminta » Vaikuttamistoiminta » Sosiaaliturva

Sosiaaliturva

Ruokavaliokorvauksen maksu on päättynytEduskunta on päättänyt lopettaa ruokavaliokorvauksen maksamisen vuoden 2016 alusta. Ruokavaliokorvauksen poistamisen taustalla on valtiontalouden säästötarve.

Keliakialiitto ajaa aktiivisesti korvauksen palauttamista takaisin. Eduskunnassa toimii keliakiaverkosto, jossa on mukana kansanedustajia kaikista puolueryhmistä. Verkosto on perustettu keliakialiiton aloitteesta. Lisäksi teemme tiivistä vaikuttamistyötä eri viranomaistahoihin.

Keliakiaa sairastavat ovat aiemmin voineet saada Kelalta korvausta gluteenittoman ruokavaliohoidon aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin.

ToimeentulotukiJos henkilön taloudellinen tilanne on niin heikko, että keliakian asianmukainen hoito vaarantuu, tulee olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimistoon.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja sen saadakseen hakijan tulee täyttää kaikki sille asetetut ehdot.

[pdf]Kirje sosiaalijohtajille keliakian aiheuttamien kustannusten huomioimisesta toimeentulotukihakemukse, 92 kb, Päivitetty: 09.06.2016

[pdf]Kirje kansanedustajille keliakian aiheuttamien kustannusten huomioimisesta toimeentulotukihakemukses, 91 kb, Päivitetty: 09.06.2016

Alle 16-vuotiaat voivat edelleen hakea alle 16-vuotiaan vammaistukea.

Alle 16-vuotiaan vammaistukiAlle 16-vuotiaan vammaistukea maksetaan keliakiaa sairastavan lapsen vanhemmalle.

Lapsen vammaistuen määrä on 92,94 € kuukaudessa (v. 2016). Tuki on kolmiportainen. Jos keliakiaa sairastavalla lapsella on jokin muu pitkäaikaissairaus, hänellä voi olla oikeus korotettuun tai ylimpään tukeen. Tukea haetaan Kelasta lomakkeella EV 258 (tuesta tarkemmin sivulla Sosiaaliturvaa ja tukea).