Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia -verkkoluento

Verkkoluento aiheesta Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia. Luennoijana on Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen erityisasiantuntija Tarja Pajunen.

Tule mukaan keskustelemaan! Kehitetään potilas- ja asiakasturvallisuutta yhdessä. Mukaan verkkoluennolle pääset myöhemmin ilmotettavasta linkistä.

Luento järjestetään yhteistyössä Uudenmaan munuais- ja maksayhdistyksen sekä Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen kanssa.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

Suomeen vuonna 2019 perustetun Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen tavoitteena on edistää ja kehittää potilas- ja asiakasturvallisuutta koko Suomessa tutkitusti ja vahvassa yhteistyössä kaikkien kanssa. Yksi keskuksen kansallisista tehtävistä on potilaan ja asiakkaan osallisuuden edistäminen.

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta.

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että hän saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Turvallisuudesta huolehtiminen on aina ensisijaisesti ammattihenkilöstön vastuulla. Jokainen, myös potilas ja asiakas oman elämänsä ja sairautensa kokemusasiantuntijana, on osallinen ja voi osaltaan vaikuttaa potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen.