Käyttöoikeusmaksut

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeus on maksullinen. Käyttöoikeuksista saadut tulot käytetään merkkijärjestelmän ylläpitoon, esitemateriaalin tuottamiseen sekä järjestelmästä tiedottamiseen ja sen markkinointiin. Maksut on porrastettu liikevaihdon mukaan, jolloin pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus tulla mukaan järjestelmään.

Käyttöoikeusmaksu perustuu toiminnanharjoittajan gluteenittomien tuotteiden liikevaihtoon. Jos toiminnanharjoittaja käyttää merkkiä vain osassa gluteenittomia tuotteitaan, käyttöoikeusmaksu perustuu Gluteenittoman tuotteen merkin saaneiden tuotteiden liikevaihtoon. Jos kyseessä on uusi tuote, käyttöoikeusmaksu ensimmäiseltä vuodelta perustuu  ko. tuotteen arvioituun liikevaihtoon, joka tarkistetaan tilinpäätöksen valmistuttua.

     Liikevaihto €                         Korvaus alarajan kohdalla € Korvaus alarajan ylittävästä liikevaihdosta %
alle 20 000  300  

20 001–80 000

300 0,75
80 001–200 000 750 0,45
200 001–1000 000 1 290 0,20
1000 001–3000 000 2 890 0,05
3000 001– 3 890 0,03

Käyttöoikeusmaksu laskutetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Toukokuun jälkeen myönnettyjen käyttöoikeuksien käyttöoikeusmaksu laskutetaan kahden kuukauden kuluttua käyttöoikeuden myöntämispäivästä.

Merkin haltija toimittaa Keliakialiitto ry:lle vahvistetun tilinpäätöksen, josta ilmenee ko. gluteenittomien tuotteiden liikevaihto tai muun merkin myöntäjän hyväksymän selvityksen viimeistään kuukautta ennen eräpäivää.