Miksi ja miten hakisin gluteenittoman tuotteen merkkiä?

Keliaakikoille ja muille gluteenitonta ruokavaliota tarvitseville gluteenittomien tuotteiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Siinä missä tuotteen ainesosaluettelon lukeminen vaati aikaa, tietoa ja perehtymistä, Gluteenittoman tuotteen merkki on helposti havaittava symboli, joka ohjaa ja helpottaa gluteenitonta ruokavaliota noudattavan, hänen lähipiirinsä ja ravitsemisalan ammattilaisen tuotevalintoja.

Gluteenittoman tuotteen merkki (Crossed Grain Symbol) on Euroopan laajuinen, sillä on yhtenäiset kriteerit ja se on kohderyhmässään hyvin tunnettu. Kaiken kaikkiaan Euroopassa on merkin käyttöoikeuden saaneita tuotteita yli 22 000. Suomessa Gluteenittoman tuotteen merkkijärjestelmää hallinnoi Keliakialiitto. Tällä hetkellä Suomessa myönnetty merkin käyttöoikeus on 26 yrityksen lähes 400 tuotteella.

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeutta haetaan Keliakialiitosta tällä hakulomakkeella.

Kuluttajat luottavat Gluteenittoman tuotteen merkkiin

Katso listaus kaikista Gluteenittoman tuoteen merkin käyttöoikeuden saaneista tuotteista täältä.

 

 

Tuotteen merkitseminen Gluteenittoman tuotteen merkillä lisää kuluttajien luottamusta sen gluteenittomuutta kohtaan.

Merkin ansiosta yrityksen gluteenittomien tuotteiden kilpailukyky parantuu, kun ne saavat lisänäkyvyyttä ja erottuvat muista tuotteista.

Gluteenittoman tuotteen merkin hyödyt yritykselle

  • Oikeus käyttää Gluteenittoman tuotteen merkkiä käyttöoikeuden saaneiden tuotteiden pakkauksissa, markkinoinnissa ja myynninedistämistoimenpiteissä.
  • Mukana olo käyttöoikeuden saaneiden tuotteiden listauksissa Keliakialiiton viestintäkanavissa: muun muassa Gluteeniton elämä -lehdessä, Gluteenittomia tuotteita -oppaassa, verkkosivuilla ja some-kanavissa.
  • Mukana olo käyttöoikeuden saaneiden tuotteiden listauksessa Euroopan Keliakialiittojen kattojärjestön AOECS:n verkkosivuilla.
  • Mahdollisuus osallistua erilaisiin Keliakialiiton järjestämiin markkinointi- ja verkostoitumistapahtumiin.

Miten gluteenittoman tuotteen merkkiä haetaan?

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti käyttöoikeushakemuksella Keliakialiitolta. Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeus on aina tuotekohtainen. Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa toimivien tuottajien, valmistajien, valmistuttajien, pakkaajien ja/ tai maahantuojien gluteenittomille tuotteille, jotka täyttävät myöntämisperusteet. Merkin käyttöoikeus myönnetään brändin haltijalle. Lisätietoa merkkijärjestelmään kuuluvista tuoteryhmistä.

Käyttöoikeuden hakemiseen tarvitaan:

  • käyttöoikeushakemus
  • toimiva omavalvontasuunnitelma. Katso lisätietoja täältä
  • tuotekohtainen analyysitodistus tuotteen gluteenittomuudesta. Lisätietoa gluteenianalyyseistä
  • tuotteen pakkaus tai suunnitelma pakkausmerkinnöistä
  • AOECS:n standardin vaatimusten mukainen tuotantotilojen auditointi. Lisätietoa auditointivaatimuksista.

Lisätietoja vaatimuksista

Kaikki käyttöoikeushakemukset käsitellään Keliakialiitossa luottamuksellisesti. Tiedot myönnetyistä käyttöluvista ovat julkisia. Yrityksellä on oikeus käyttää merkkiä tuotteiden pakkauksissa ja omassa viestinnässään graafisten ohjeiden mukaisesti.

Keliakialiitto tiedottaa käyttöoikeuden saaneista tuotteista säännöllisesti Keliakialiiton eri viestintäkanavissa ja tapahtumissa. 

 

Käyttöoikeudesta perittävä korvaus

Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeus on maksullinen. Käyttöoikeuksista saadut tulot käytetään merkkijärjestelmän ylläpitoon, esitemateriaalin tuottamiseen sekä järjestelmästä tiedottamiseen ja sen markkinointiin. Maksut on porrastettu liikevaihdon mukaan, jolloin pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus tulla mukaan järjestelmään.

Käyttöoikeusmaksu perustuu toiminnanharjoittajan Gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeuden saaneiden tuotteiden liikevaihtoon. Jos toiminnanharjoittaja käyttää merkkiä vain osassa gluteenittomia tuotteitaan, käyttöoikeusmaksu perustuu vain merkillisten tuotteiden liikevaihtoon. Lisätietoa käyttöoikeusmaksuista.