Liittohallitus

Liittohallitus on Keliakialiiton ylin valmisteleva ja toimeenpaneva elin, joka kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Siihen kuuluu liittokokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8 muuta varsinaista jäsentä ja neljä yleisvarajäsentä. Toiminnanjohtaja esittelee käsiteltävät asiat ja toimii kokouksen sihteerinä.

Liittohallituksen apuna toimii työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita liittohallitukselle.

Liittohallituksen jäsenet 2018

Keliakialiiton puheenjohtajana toimii Inkeri Kerola Raahesta. Varapuheenjohtaja on Annikki Soudunsaari Helsingistä.

 

Varsinainen jäsen


Aino Lehtonen, Huittinen


Johanna Niemelä, Helsinki


Jarmo Rakkolainen, Mynämäki


Pia Rihu, Vesivehmaa


Yleisvarajäsenet neljälle edellä mainitulle


Sari Hautamäki, Isokoski


Veikko Hillilä, Kokkola


Varsinainen jäsen


Tauno Siltanen, Tampere


Sini Hölttä, Kemi


Pekka Sedig, Vaasa


Päivi Valkeinen, Varkaus


Yleisvarajäsenet neljälle edellä mainitulle


Elina Järvelä-Reijonen, Kuopio


Kati Kiljunen, Pori

Mitä liittohallitus tekee?

Liittohallituksen tehtävänä on:

  • Edustaa liittoa
  • Panna täytäntöön liittokokouksen päätökset
  • Kehittää liiton toimintalinjoja ja strategioita
  • Määritellä toiminnan painopisteet ja tärkeysjärjestys
  • Valvoa liiton varojen ja omaisuuden hoitoa
  • Esittää liittokokoukselle toimintaa ja taloutta koskevat asiakirjat
  • Valita liiton toimihenkilöt
  • Päättää jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille