Kaikki takaisinvedetyt tuotteet löytyvät Ruokaviraston sivuilta

Monet yritykset ovat vetäneet myynnistä gluteenittomia leipomotuotteita tuotteiden valmistuksessa käytetyn ksantaanin etyleenioksidijäämien takia. Muita ksantaania sisältäviä tuotteita on kuitenkin edelleen turvallista käyttää.


Useat suomalaiset leipomot vetivät syyskuun ensimmäisellä ja toisella viikolla myynnistä gluteenittomien leipomotuotteiden eriä.

Takaisinvedettyjen erien valmistukseen käytetyssä ksantaanikumissa (E415) oli mitattu lainsäädännön rajat ylittävä määrä etyleenioksidia. Etyleenioksidi on syöpää aiheuttava ja lisääntymiselle haitallinen aine.

Ruokaviraston tiedotteen mukaan etyleenioksidin ei tiedetä pieninä pitoisuuksina aiheuttavan välitöntä vakavaa terveyshaittaa, mutta takaisinvedettyjä tuotteita ei silti tulisi käyttää. 

Kaikki takaisinvedetyt tuotteet löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Sivustolta voi seurata luotettavasti myös muita vastaavia takaisinvetotapauksia.

Moni gluteenitonta ruokavalioa noudattava on takaisinvetojen takia pohtinut, onko ksantaania ylipäänsä turvallista käyttää. Keliakialiiton ravitsemusasiantuntija Eliisa Girsén toteaa, että riskit koskevat vain takaisinvedettyjä tuotteita. 

— Ksantaani on yleinen leivonnan apuaine, jota käytetään sekä gluteenittomissa että tavanomaisissa tuotteissa. Ksantaani on itsessään turvallista. Takaisinvedoissa on kyse siitä, että tietty ksantaanin tuote-erä on saastunut etyleenioksidilla. Vain niitä tuote-eriä, joita takaisinveto koskee, pitää välttää. Muutoin gluteenittomat tuotteet ja kaupassa myytävä ksantaani ovat edelleen turvallisia käyttää, Girsén kertoo.