Keliakialiitto: Tutkimus gluteenittomista tuotteista on ilahduttava

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat olleet mukana yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa, jossa on tutkittu gluteenittomien tuotteiden ravintoainepitoisuuksia ja raskasmetallijäämiä. Keliakialiiton ravitsemusasiantuntija Eliisa Girsénin mielestä tutkimustulokset ovat gluteenitonta ruokavaliota noudattavien kannalta ilahduttavia. 

Tutkimuksen mukaan gluteenittomat tuotteet vastaavat ravintoarvoiltaan tavanomaisia tuotteita. Gluteenittomien tuotteiden tuotekehitys on selvästi tuottanut tulosta, iloitsee Girsén. 

Tutkimuksen mukaan gluteenittomien tuotteiden myynti on kasvanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana 150 prosenttia henkilöä kohti. 

Lue tästä Ruokaviraston tiedote Gluteenittomien elintarvikkeiden ravintosisältö lähes sama kuin tavallisten tuotteiden - muille kuin keliaakikoille niistä ei ole erityistä hyötyä.

Kuidun määrää on yhä tarpeen seurata 

Tutkimuksessa verrattiin tavanomaisten ja vastaavien gluteenittomien tuotteiden kuitupitoisuuksia.  

Tutkimus osoitti, että gluteenittomat tuotteet vastaavat kuitupitoisuudeltaan tavanomaisia. Gluteenitonta ruokavaliota noudattavien on kuitenkin syytä tarkkailla omaa kuidunsaantiaan, Girsén huomauttaa. 

Tavanomaisista tuotteista on Girsénin mukaan edelleen helpompi löytää runsaskuituisia tuotteita, ja niitä on laaja kirjo.  

Gluteenittomissa tuotteissa kuitupitoisia ovat etenkin kauratuotteet, mutta jos kauraa ei käytä, täytyy kuidunsaantiin keskittyä erityisellä tarkkuudella, hän toteaa.  

Raskasmetallijäämät vähäisiä 

Gluteenitonta ruokavaliota noudattavat kyselevät Keliakialiitolta aika ajoin, onko gluteenittomissa tuotteissa raskasmetallijäämiä, ja pitääkö niistä olla huolissaan.  

Tämä tutkimus tuo rauhoittavan tiedon, sillä gluteenittomien tuotteiden raskasmetallijäämät todettiin vähäisiksi. Raskasmetallijäämiä löydettiin lähinnä riisistä, jossa on jonkin verran arseenia, mutta pitoisuudet eivät ylittäneet arseenin enimmäissaantisuosituksia, Girsén sanoo.  

Raskasmetallijäämiltä voi suojautua käyttämällä gluteenittomia tuotteita monipuolisesti. 

Kivennäisaineita riittävästi 

Tutkimus osoitti myös, että kivennäisaineita on gluteenittomissa tuotteissa lähes vastaavat määrät kuin tavanomaisissa tuotteissa. Kivennäisaineita on osassa tuotteissa luontaisesti ja osassa lisättynä. 

Tämä tieto vahvistaa entisestään käsitystä, että monipuolinen gluteeniton ruokavalio riittää turvaamaan tarvittavien kivennäisaineiden saannin.  

Ainoa asia, missä gluteenittomat tuotteet jäävät tavanomaisista tuotteista jälkeen, on proteiinin määrä.  

Jos olet sekasyöjä, sinun ei tarvitse olla tästä huolissasi, koska suomalaiset saavat ylimäärin proteiinia ruokavaliosta suosituksiin nähden, rauhoittelee Girsén. 

Sen sijaan vegaanien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että he käyttävät runsaammin proteiinia sisältäviä gluteenittomia täysjyväviljoja, kuten kvinoaa, tattaria ja kauraa.  

Tutkimuksen lopputulema oli, että gluteeniton ruoka ei ole sen terveellisempää tai epäterveellisempää kuin tavanomainen ruoka.  

Girsén muistuttaa, että mikäli epäilee keliakiaa, gluteenitonta ruokavaliota ei tule aloittaa itsekseen ennen tutkimuksia.  

Keliakia tulee tutkia ennen gluteenittoman ruokavalion aloittamista, jotta mahdollinen sairaus pystytään diagnosoimaan, hän painottaa.