Terveydenhuollon ammattilaisille lisää tietoa, ja gluteeniton elämä sujuvaksi kodin ulkopuolella

Liittokokouksessa käsiteltiin lisäksi kaksi keliakiayhdistysten jättämää liittokokousaloitetta. 


Keliakialiiton strategia vuosille 2022–2025 hyväksyttiin liittokokouksessa.  

Keliakialiiton uuden strategian tavoitteena on muun muassa lisätä terveydenhuollon ammattilaisten keliakiatietämystä, varmistaa taloudellisesti keliakian hoito ja helpottaa gluteenittoman ruokavalion noudattamista kodin ulkopuolella. Tavoitteena on myös auttaa Keliakialiiton jäseniä gluteenittoman arjen toteuttamisessa muun muassa tarjoamalla tietoa ja neuvoja sekä varmistaa keliakiayhdistysten toiminta. 

– Kannamme huolta niistä 70 000 suomalaisesta, jotka sairastavat tietämättään keliakiaa. Ajamme myös keliaakikkojen mahdollisuuksia hoitaa sairauttaan. Tavoitteemme on keliakiakorvauksen saaminen, sanoo Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi

Annikki Soudunsaari jatkaa varapuheenjohtajana

Keliakialiiton tuleva strategia hyväksyttiin sääntömääräisessä liittokokouksessa lauantaina 22.5.2021. Etäyhteyksillä järjestettyyn kokoukseen osallistui 31 äänivaltaista edustajaa yhteensä 19 keliakiayhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lea Mäkelä Hämeen keliakiayhdistyksestä. 

Kokouksessa valittiin oikeustieteen kandidaatti, sopimuslakimies Annikki Soudunsaari jatkamaan liiton varapuheenjohtajana vuoden 2023 loppuun asti. 

Liittohallituksen varsinaisina jäseninä valittiin jatkamaan vuosina 2022–2023 Sari Hautamäki Seinäjoelta, Kati Kiljunen Porista, Johanna Niemelä Helsingistä ja Jarmo Rakkolainen Mynämäeltä. Liittohallituksen yleisvarajäseninä valittiin jatkamaan vuosina 2022–2023 Veikko Hillilä Kokkolasta ja Birthe Johansson Vaasasta.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022. 

Aloitteissa OLKA-toiminta ja kauppojen hyllymerkinnät

Ensimmäinen aloite koski keliakiayhdistysten osallistumista OLKA-toimintaan. Kyseessä on koordinoitu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta, jota tehdään yhteistyössä sairaaloiden kanssa. Liittokokouksen päätöksen mukaisesti keliakiayhdistyksille suositellaan osallistumista OLKA-toimintaan, mikäli sitä järjestetään omalla alueella.

Toinen aloite koski gluteenittomien tuotteiden näkyvyyden parantamista kaupan hyllymerkinnöissä. Liittokokouksen mukaan gluteenittomien tuotteiden helppo löydettävyys vähittäiskaupoissa on tärkeä osa gluteenittoman arjen sujumista. Keliakialiiton asiantuntijat keskustelevat säännöllisesti kauppaketjujen edustajien kanssa tuotteiden sijoittelusta, merkinnöistä ja keinoista, joilla gluteenittomat tuotteet löytyvät paremmin. Kauppoihin vaikuttaminen on myös yksi tulevan strategiakauden painopistealueista. 

Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi (vas.) ja kokouksen puheenjohtaja Lea Mäkelä.