Keliakialiiton kuntavaalitavoitteet

Keliakialiitto asetti kolme tavoitetta kuntavaaleihin: Gluteeniton ruoka on turvattava, kustannukset on huomioitava ja yhdistyksiä on tuettava.

Kuntavaalit järjestetään tämän hetken tiedon mukaan kesäkuussa. Keliakialiitto on valinnut vaaleihin kolme tärkeää ja ajankohtaista tavoitetta, jotka vaikuttavat gluteenitonta ruokavaliota noudattavien arkeen: Gluteeniton ruoka on turvattava, kustannukset on huomioitava ja yhdistyksiä on tuettava.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kunnanvaltuustoihin, jotka päättävät kuntien toiminnasta ja taloudesta. Valtuustossa päätetään myös kunnan peruspalveluista, joita ovat esimerkiksi koulutus sekä päiväkoti-, nuoriso- ja kulttuuritoiminta. Niihin kuuluvat myös kirjastojen palvelut, vesi- ja jätehuolto sekä ympäristöpalvelut. 

Toistaiseksi myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut ovat osa kuntien toimintaa, mutta ne ovat mahdollisesti siirtymässä hyvinvointialueiden vastuulle. Kunnissa tehtävät päätökset koskevat meitä kaikkia. Kutsumme sinut mukaan ajamaan yhteisesti tärkeitä asioita, rohkaisee Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi.

Nostetaan gluteenittomuus esiin

Kuntavaalien yhteydessä on erinomainen tilaisuus nostaa esiin keliakiaa sairastavien ja muusta syystä gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien tarpeet. Kuntavaaleissa on ehdokkaana myös nykyisiä kansanedustajia, jotka päättävät valtakunnallisista asioista, kuten keliakiakorvauksesta eduskunnassa.

Eduskunta lakkautti ruokavaliokorvauksen vuoden 2015 lopussa. Keliakian hoitoon ei ole tällä hetkellä yli 16-vuotiaille saatavissa taloudellista tukea. Keliakia on sairaus, joka vaatii tarkkaa hoitoa jokaisena päivänä, ja sen hoito on sairastavalle kallista. Hyvällä hoidolla keliakiaa sairastava pysyy kunnossa eikä aiheuta terveydenhuollolle lisäkustannuksia.

Kuntavaalitavoitteet 2021

Kolme tärkeää tavoitetta

1 Gluteeniton ruokailu on turvattava kunnan palveluissa

Keliakian hoidossa tärkeintä on gluteenittoman ruokavalion tarkka noudattaminen. Tämän pitää olla mahdollista myös kodin ulkopuolella ruokailtaessa.  

Viimeisen vuoden aikana poikkeavat olosuhteet ovat heikentäneet gluteenittomien ruokailujen onnistumisia. Sairauden hoitoon tarkoitetusta ruokavaliosta ei voi luopua olosuhteiden muutoksen vuoksi, Puronurmi muistuttaa. 

Kunnan ruokapalvelun vastuulle kuuluu ruokailujen järjestäminen kunnan ylläpitämissä päiväkodeissa, kouluissa, erilaisissa asumispalveluyksiköissä sekä vanhustenhoidossa. Tämä koskee myös kotihoitoon tilattavia ruoka-annoksia.  

Onnistuuko gluteeniton ruokailu sinun kotikunnassasi? Jos sinulla on toiveita tai parannusehdotuksia ruokapalveluihin, asiasta kannattaa keskustella nyt kuntavaaliehdokkaiden kanssa.

2 Keliakian hoidon kustannukset on huomioitava täydentävässä toimeentulotuessa

Täydentävä toimeentulotuki on viimesijainen tuki tilanteisiin, joissa hakijan tulot eivät riitä arjen välttämättömistä menoista selviämiseen. Keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset kuuluvat kunnan sosiaalitoimessa ratkaistavaan täydentävään toimeentulotukeen. Puronurmen mukaan valitettavan moni kunta ei hyväksy keliakian aiheuttamia kustannuksia menoina eikä myönnä tukea niihin. 

Keliakian hoidon kustannukset tulee huomioida täydentävässä toimeentulotuessa asuinpaikkakunnasta riippumatta. Tällä hetkellä tuen hakijat ovat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa asuinpaikkansa perusteella, Puronurmi painottaa.

Gluteeniton erityisruokavalio tulee rinnastaa muiden sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden kustannuksiin. Keliakian hoito eli gluteeniton ruokavalio aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 59 euroa kuukaudessa eli yli 700 euroa vuodessa. Keliakialiitto lähettää kevään aikana kuntien sosiaalitoimille kirjeen asiasta. Kirjeessä pyydetään, että keliakian hoidon aiheuttamat kustannukset linjataan hyväksyttäviksi täydentävässä toimeentulotuessa.

3 Yhdistysten toimintaa on tuettava kunnissa  

Puronurmen mukaan sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien toimintaympäristöä, tapoja toimia ja järjestää palveluja. Yhdistysten toimintaedellytykset on tässä muutoksessa turvattava. Potilasyhdistysten toiminta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua toimintaan. Koronaepidemia on lisännyt ihmisten eristäytymistä ja yksinäisyyttä. Monet potilasyhdistykset ovat tarjonneet mahdollisuuden osallistumiseen myös etäyhteydellä. Aktiivinen osallistuminen lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen määrärahoihin tulee varata riittävä rahoitus yhdistyksille myönnettäviä avustuksia varten. Kuntien myöntämä tuki on äärimmäisen tärkeää yhdistysten toiminnalle. Kunta voi myöntää yhdistyksille rahallista tukea tai tiloja toiminnan toteuttamiseen.

Paikallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on Suomessa yli 10 000. Ne toimivat kuntien kumppaneina ja edistävät monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Yhdistysten ja kuntien tulee Puronurmen mukaan pyrkiä aktiiviseen vuorovaikutukseen ja löytää toisiaan täydentävä tapa toimia. 

Yhdistykset ja niiden taustalla olevat kattojärjestöt tarjoavat vahvan lisän kuntien palvelujärjestelmiin. Paikalliset yhdistykset tuottavat tärkeitä palveluita sairastuneille vertaistuen muodossa. Yhdistykset myös tukevat ja kannustavat jäseniään sairauden omahoidossa.

 

Käytä äänioikeuttasi

  • Voit jakaa tämän sivun linkkiä keliakialiitto.fi/kuntavaalit kuntavaaliehdokkaille ja puoluetoimistoille ja kysyä heidän kantaansa nostamiimme asioihin.  
  • Tärkein asia on äänestää. Äänestäminen on jokaisen kuntalaisen oikeus ja voimakkain tapa vaikuttaa asioihin. Valitse siis huolella ehdokas, joka ajaa sinulle tärkeitä asioita, ja käy äänestämässä. Ajankohtaiset kuntavaalien aikataulut löydät osoitteesta vaalit.fi.