Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Keliakialiitto vaikuttaa

Keliakialiiton vaalitavoitteina tälle hallituskaudelle oli saada keliakian hoitamisen kannalta välttämätön keliakiakorvaus sekä turvata sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus. Tavoitteita edistettiin muun muassa tapaamalla puolueiden edustajia ja kampanjoimalla sosiaalisessa mediassa sekä yhdessä paikallisten keliakiayhdistysten kanssa.

Keliakiakorvaus kirjattiin pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan 20232027. Lisätietoa uutisessa "Keliakialiitto iloitsee keliakiakorvauksesta hallitusohjelmassa" (19.6.2023). 

Lue lisää alta tai lataa esite: Keliakialiiton eduskuntavaalitavoitteet 2023 (pdf) 

Keliakiakorvaus on välttämätön sairauden hoitamiseksi

Keliakia on Suomessa ainoita autoimmuunisairauksia, johon ei ole tällä hetkellä saatavissa yhteiskunnalta minkäänlaista tukea. Keliakia tulee rinnastaa muihin autoimmuunisairauksiin ja niiden hoitoon myönnettyihin yhteiskunnan tukimuotoihin.  

Keliakian ainoa hoito on lääkärin määräämä gluteeniton erityisruokavalio. Keliakian hoito on sairastuneelle kallista ja rajoittavaa. Oikein toteutettuna se on kuitenkin kustannustehokasta. 

Keliakialiiton puolueettomalla taholla teettämän hintaselvityksen mukaan sairauden hoito aiheuttaa keliakiaa sairastavalle jatkuvia ylimääräisiä kustannuksia yli 700 euroa vuodessa. Monelle taloudelle tämä on huomattavan suuri kustannus. 

Keliakiakorvaus mahdollistaa sairauden oikean hoidon ja sen ansiosta:  

  • estetään kalliiden lisäsairauksien, kuten suolistosyövän, osteoporoosin, lonkkamurtumien ja masennuksen syntymistä, 
  • ylläpidetään keliakiaa sairastavien työ- ja toimintakykyä, 
  • lisätään yhdenvertaisuutta autoimmuunisairauksien kesken.   

Lue lisää hoitamattoman keliakian kustannuksista (uutinen 6/2022) 

Keliakiakorvaus pitää sitoa Kelan korvausjärjestelmään

Keliakiakorvaus tulee myöntää kaikille keliakiadiagnoosin saaneille. Tällä hetkellä ainoastaan alle 16-vuotiaat keliakiaa sairastavat saavat Suomessa vammaistukea 98,75 e/kk. Euroopassa rahallista tukea keliakian hoitoon myöntävät esimerkiksi: Norja 105 e/kk, Kreikka 100 e/kk ja Belgia 38 e/kk. 

Keliakiakorvauksen määräksi esitetään 38 e/kk. Korvauksen pitää perustua Kelan kliinisten ravintovalmisteiden korvausjärjestelmään. Tällöin korvaus on 65 % hoidon aiheuttamista kokonaiskustannuksista, jotka ovat keliakiaa sairastavilla 58 e/kk.  

Valtion budjettiin on varattava tarkoitusta varten 20 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on saada keliakiakorvaus tulevaan hallitusohjelmaan. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on turvattava

Toisena isona vaalitavoitteenamme on, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus pitää turvata.

  • Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat kansalaisille palveluita, joihin julkisen sektorin resurssit eivät riitä. Ilman sote-järjestöjen toimintoja sote-palvelut kuormittuisivat entisestään.  
  • Sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, 500 000 vapaaehtoista toimijaa ja 50 000 ammattilaista.  
  • Sote-järjestöissä toimivien vapaaehtoisten työpanoksen on arvioitu vastaavan jopa 21 000 henkilötyövuotta.  

Järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava. Seuraavan hallituksen on pidettävä kiinni parlamentaarisesta sovusta, jossa päätettiin rahoituksen tasosta vuoteen 2026 asti. 

Myös järjestöjen mahdollisuuksia varainhankintaan on parannettava. 

Lataa esite: Keliakialiiton eduskuntavaalitavoitteet 2023 (pdf) 

Ministeriöllä ja Keliakialiitolla on eri näkemys korvauksesta

Sosiaali ja terveysministeriö (STM) sai eduskunnalta joulukuussa 2019 tehtäväksi selvittää keliakian hoitoon liittyvän ruokavaliokorvauksen tarpeellisuutta. Keliakialiitto antoi tuolloin oman näkemyksensä lausuntoon. Samoin Keliakialiiton asiantuntijalääkäri Pilvi Laurikka antoi oman lausuntonsa keliakian ja allergioiden eroista.
LT, keliakiatutkija Pilvi Laurikan lausunto keliakian ja allergian eroista (pdf)

STM:n selvitys valmistui lokakuussa 2020. Ministeriö ei tuolloin pitänyt korvausta tarpeellisena.
STM:n selvitys ruokavaliokorvauksen tarpeellisuudesta (pdf)  

STM:n selvitys ruokavaliokorvauksen tarpeellisuudesta sisälsi useita asiavirheitä, joten Keliakialiitto toimitti ministeriölle vastineen.
Keliakialiiton vastine ministeriölle (pdf)
Uutinen Keliakialiiton vastineesta 28.10.2020
 

Puolueet epävarmoja keliakiakorvauksesta

Keliakialiitto kysyi kahdeksalta suurimmalta puolueelta keliakiakorvauksesta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen jatkuvuudesta. Vain kaksi puolsi suoraan keliakiakorvauksen lisäämistä hallitusohjelmaan. Puolueet saivat kertoa avovastauksissa perusteluja vastauksilleen. 

1. Onko keliakiakorvaus mainittu puolueenne vaaliohjelmassa 2023 eduskuntavaaleissa? 

Kansallinen Kokoomus
Ei. 
Kokoomuksen vaaliohjelma on vasta valmistelussa, eikä ohjelman yksityiskohtia ole vielä tiedossa.

Perussuomalaiset
Ei. 
Emme ole julkaisemassa erillistä sote-ohjelmaa vaaliohjelmana, koska sote-ohjelma julkaistiin viime joulukuussa ennen aluevaaleja. Keliakiakorvauksen palauttamista on esitetty viimeksi vuoden 2021 joulukuussa eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa. 

Suomen Keskusta
Ei.
Keskustan eduskuntavaaliohjelma on vasta valmisteilla. Vaaliohjelmissamme ei yleensä käsitellä yksittäisiä sairauksia ja niihin liittyviä korvauksia, vaikka kyse onkin tärkeistä asioista. Terveysasiat ovat kyllä yleisemmällä tasolla ohjelmassa vahvasti esillä niin terveyden edistämisen kuin muutoinkin terveydenhoidon osalta. 

Suomen Kristillisdemokraatit
Kyllä.
Keliakiakorvaus on mukana vuoden 2023 vaihtoehtobudjetissamme, kuten aikaisempinakin vuosina. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ei.
Vaaliohjelmamme ei vielä ole hyväksytty. 
 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Kyllä.
Vaaliohjelman valmistelu on kesken, eikä lopullista ohjelmatekstiä vielä ole, mutta SDP:n linja on, että korvauksen poistamisen aiheuttamat taloudelliset ongelmat esim. perheissä ja toimeentulotuen asiakkailla tulee ratkaista.
 
Vasemmistoliitto
Kyllä. 
Vastaus ei ole kyllä eikä ei: puolueemme vaaliohjelma hyväksytään puoluevaltuustossa 21.1.2023. 
 
Vihreä liitto
Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka ainoa hoitokeino on gluteeniton ruokavalio. Erikoisruokavalioiden toteuttaminen on onneksi muuttunut helpommaksi, kuin joitakin vuosia sitten. Kotimaisten kauratuotteiden kehittämistyötä tulisi jatkaa. Tulisi entistä paremmin varmistaa, että kauratuotteet täyttävät gluteenittomuuden kriteerit. Lisäksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että gluteeniton ruokavalio otetaan huomioon täydentävässä toimeentulotuessa koko maassa. Ihan jokaisen keliaakikon on pystyttävä noudattamaan gluteenitonta ruokavaliota. Vihreiden lopullinen vaaliohjelma valmistuu helmikuussa 2023. 

 
2. Kannattaako puolueenne keliakiaa sairastaville maksettavaa keliakiakorvausta? 

Kansallinen Kokoomus
Ehkä. 
Kokoomus on esittänyt keliakiakorvauksen palauttamista vaihtoehtobudjetissaan vuonna 2019. Vuonna 2020 julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön tekemä selvitys keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen tarpeellisuudesta. Selvityksessä arvioitiin, että syyt ruokavaliokorvauksen lakkauttamiseen liittyen eivät olleet muuttuneet vuodesta 2016. Tämän selvityksen perusteella ruokavaliokorvauksen palauttamista osana vammaisetuuksia ei selvityksessä nähty perusteltuna.
Keliakialiiton asiantuntijoiden mielestä ministeriön selvityksessä oli kuitenkin useita virheitä, eikä selvityksessä huomioitu esimerkiksi keliakian ohutsuoleen aiheuttamaa vauriota. Kokoomus pitääkin tärkeänä, että keliakiakorvauksen tarpeellisuutta selvitettäisiin vielä erityisesti hoitamattoman keliakian yksilöille aiheuttamien haittojen, sekä sairauden hoitamattomuudesta seuraavien yhteiskunnallisten kustannusten näkökulmasta.  

Perussuomalaiset
Kyllä.

Suomen Keskusta
Ei.
Keliakialiitto tekee arvokasta työtä tuomalla esille keliakiaa sairastavien kokemuksia, tarpeita ja toiveita. Tällainen keskustelu ja vaikuttaminen kuuluvat suomalaiseen demokratiaan. Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti vuonna 2020 keliakiaan liittyvää ruokavaliokorvausta. Ministeriö ei nähnyt erillisen etuuden myöntämistä perusteltuna keliakiaa sairastaville. Keskusta pitää tärkeänä, että tarvittaessa pienituloisten keliaakikkojen tilanne voidaan huomioida täydentävässä toimeentulotuessa. Aitoon demokratiaan kuuluu myös se, ettei anneta ennen vaaleja katteettomia lupauksia. Keskusta ei luvannut vuoden 2019 vaalien alla keliakiakorvauksen palauttamista yksittäisenä sosiaali- ja terveyssektorin määrärahana, emmekä voi sitä nytkään luvata. Tällaiset asiat on ratkaistu perinteisesti puolueiden välisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa tai hallitusohjelmaan perustuvissa kehys- ja budjettiratkaisuissa. 
 
Suomen Kristillisdemokraatit
Kyllä.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ehkä. 
Puolueemme ei ole ottanut kantaa keliakiakorvaukseen. 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehkä. 
Hallitusohjelmaan kirjatun, ministeriön tekemän selvityksen mukaan korvauksen lakkauttamisen perusteet ovat ennallaan. 
 
Vasemmistoliitto
Ehkä. 
Olemme sitoutuneet tavoitteissamme laajemmin siihen, että lääkekorvauksia on korotettava pitkäaikaissairaiden ja paljon lääkkeitä tarvitsevien kustannuksien vähentämiseksi. Lääkkeiden alkuomavastuu on poistettava. Lääkkeiden maksukattoa on merkittävästi alennettava.  

Vihreä liitto
Ehkä. 
Keliakiassa on kyse vakavasta terveydellisestä asiasta, jonka asianmukainen hoito ei saa jäädä kiinni kenenkään varattomuudesta. Mitä pienituloisempi ihminen on, sitä isompi merkitys on oikeaa ruokavaliota tukevalla korvauksella, ja siksi minimissään sen tarve pitäisi huomioida toimeentulotuessa. 
Väestömme ikääntyy, ja kykymme huolehtia jokaisen terveydestä punnitaan tulevina vuosikymmeninä. Haluamme vihreissä mm. yhdistää ja alentaa sote-maksujen maksukattoja. Meidän on varmistettava, että käytämme rajalliset resurssimme tehokkaasti, jotta kaikista heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu kärsimään. 

3. "Sote-järjestöjen rahoitus on turvattava" on Keliakialiiton vaalitavoitteena. Kannattaako puolueenne parlamentaarisesta sovusta kiinnipitämistä, jolla päätettiin järjestöjen valtionavustusten tason turvaamisesta vuoteen 2026 asti?  

Kaikki puolueet vastasivat kyllä.

Eduskunnan keliakiaverkosto

Eduskunnan keliakiaverkosto toimii Keliakialiiton ja päättäjien välisenä tiedonvälityskanavana. Verkostossa käsitellään keliakiaa sairastavien sosiaali- ja terveyspoliittisia asioita, jotka vaikuttavat heidän mahdollisuuteensa hoitaa sairauttaan sekä selviämiseen päivittäisessä gluteenittomassa arjessa.

Eduskunnan keliakiaverkosto nimetään aina uudelleen eduskuntavaalien jälkeen ja sen toimikausi kestää seuraaviin eduskuntavaaleihin saakka. 
Keliakialiitto pyytää vaalien jälkeen eduskuntaryhmiä nimeämään edustajan verkoston jäseneksi.

Eduskunnan keliakiaverkosto kaudella 20232027

Puheenjohtaja Jaana Strandman (PS)
Varapuheenjohtaja Timo Suhonen (SDP)

Sinuhe Wallinheimo (Kok.)
Henrik Wickström (RKP)
Sari Tanus (KD)/Keliakialiiton puheenjohtaja
Olga Oinas-Panuma (Kesk.)
Jussi Saramo (Vas.)
Bella Forsgrén (Vihr.)

Kansanedustajien lisäksi verkostoon kuuluvat Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi ja sosiaaliturvan ja terveydenhuollon asiantuntija Minna Halve.

Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen toimeenpanemisesta

Keliakiaverkoston puheenjohtaja Jaana Strandman jätti 27.10.2023 kirjallisen kysymyksen keliakiakorvauksen toimeenpanosta Timo Suhosen ja Sari Tanuksen kanssa.

Keliakialiiton tiedote kirjallisesta kysymyksestä (27.10.2023)

Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen käyttöönottamisesta (KK 171/2023 vp) eduskunnan verkkosivuilla