Arvot elämään!

La 25.9. klo 10.30–12.00

Vetäjä: Päivi Huuskonen, Aspa-säätiön kehitysjohtaja, Keliakialiiton uuden strategian fasilitaattori 

Yhteiset arvot ovat liimaa, joka pitää yhteisön koossa. Yhteisten arvojen pohjalta tehdään päätöksiä, luodaan yhteisiä toimintaperiaatteita, asetetaan tavoitteita ja toimitaan. Kun yhteisön eri toimijat tuntevat yhteiset arvot ja heillä on riittävän samankaltainen käsitys niiden sisällöstä, arvot elävät ja toimivat yhteisön kantavana voimana. Tässä työpajassa pohdimme yhdessä arvoja: muotoilemme yhteistä näkemystä Keliakia-liiton arvoista ja pohdimme, miten ne näkyvät käytännön työssä eri toiminnoissa.