Sopeutumisvalmennuskurssit

Kaipaatko lisää tietoa keliakian hoidosta ja tukea gluteenittoman ruokavalion noudattamiseen? Hae mukaan Keliakialiiton järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille! 

Kurssien tavoitteena on, että osallistujat saavat tietoa keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliohoidosta, oppivat tunnistamaan ja löytämään gluteenittomia tuotteita ja saavat arkeensa lisää voimavaroja. Kursseilla pääsee myös jakamaan gluteenittomaan elämään liittyviä kokemuksia toisten keliaakikkojen kanssa.

Lisää tietoa kurssista ja sähköisen haun linkit löydät alempaa sivulta kurssilinkkejä klikkaamalla. Paperisen hakulomakkeen voit tulostaa tästä.

Mikä ihmeen sopeutumisvalmennus?

Keliakialiitto järjestää Veikkauksen tuella sopeutumisvalmennuskursseja pääasiassa vasta sairastuneille keliaakikoille, mutta tarjolla on säännöllisesti kursseja myös muille kohderyhmille, kuten lapsikeliaakikoille ja heidän perheilleen, pariskunnille ja pidempään keliakiaa sairastaneille. Välillä järjestämme omia kursseja myös keliaakikoille, joilla on keliakian lisäksi myös jokin muu sairaus, esimerkiksi 1-tyypin diabetes tai syöpä.

Sopeutumisvalmennuskurssien ohjelmaan kuuluu esimerkiksi lääkärin, ravitsemusterapeutin ja psykologin luentoja, käytännön leipomisvinkkejä, liikuntaa ja yhteistä virkistävää tekemistä. Kursseilla ollaan pääsäntöisesti yötä, mutta välillä tarjolla on myös avokursseja, joilla osallistujat käyvät iltaisin kotoa käsin. 

Sopeutumisvalmennus perustuu kuntoutuslakiin. Sillä tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä ohjausta ja valmentamista sairastumisen jälkeiseen elämäntilanteeseen.

Kysy lisää kursseista Keliakialiiton kuntoutusvastaavalta puh 03 2541 323 tai kuntoutus@keliakialiitto.fi

Kuka sopeutumisvalmennuskurssille pääsee?

  • Kurssit on tarkoitettu keliaakikoille, jotka tarvitsevat lisää tietoa ja taitoja sairautensa hoitamiseen.
  • Etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole olleet millään Keliakialiiton sopeutumisvalmennuskurssilla (avokurssi, verkkokurssi, yön yli kurssi, kaksoisdiagnoosikurssi). Tavoitteena on, että rahoituksen salliessa jokainen kurssia tarvitseva pääsisi ainakin kerran kurssille.
  • Osalle kursseista otetaan ensisijaisesti hiljattain sairastuneita.
  • Valinnoissa huomioidaan myös muita erityisiä syitä, jotka vaikuttavat hakijan edellytyksiin hoitaa sairauttaan (esim. elämäntilanne, taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset syyt).
  • Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEAn asiakasvalintapykälään perustuvan kurssivalintakriteeristön voit katsoa tästä.

Tulevat sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssin nimeä klikkaamalla näet tarkemmat tiedot kurssista ja voit hakea kurssille.

Kurssille osallistumiseen saa monenlaista tukea

Keliakialiitto veloittaa sopeutumisvalmennuskursseille osallistumisesta aikuisilta 65 euron omavastuun. Avomuotoisten ja verkkokurssien omavastuu on 15 euroa. 

Omavastuusta voi hakea vapautusta taloudellisin perustein vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi lähettää suoraan Keliakialiittoon.

Kelan tuet: Kelalta voi hakea matkakorvausta kurssille tulemisen aiheuttamista kustannuksista, jos ne ylittävät 25 euron omavastuuosuuden per suunta. Työssäkäyvät voivat hakea kurssiajalta ansionmenetyksen korvauksena Kelan kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan ja matkakorvauksen saamisen edellytys on lääkärin lähete tai suositus kurssille, joka on tehty ennen kurssille hakemista. Suosituksen voi pyytää jo olemassa olevaan keliakiasta kirjoitettuun lääkärintodistukseen. Pelkkä lääkärintodistus keliakiasta ilman kuntoutus- tai kurssisuositusta ei riitä.

Hakemuksiin tarvittavat muut liitteet saa kurssilta eli etuuksia voi hakea kurssin jälkeen.

Lisätietoja: Kelan matkakorvaukset ja kuntoutusraha