Järjestö

Keliakiajärjestö

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Keliakialiitto vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa siten, että keliakiaa sairastavilla on hyvät edellytykset hoitaa sairauttaan ja elää täysipainoista elämää sairaudestaan huolimatta.

Keliakialiitto on 30 paikallisen keliakiayhdistyksen katto-organisaatio. Keliakiaa sairastavat kuuluvat jäseninä paikallisiin keliakiayhdistyksiin, joissa on yli 22 000 jäsentä.

Lisäksi Keliakialiittoon kuuluu terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisia.

Keliakialiiton keskustoimisto sijaitsee Tampereella ja aluetoimistot Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä.

Keliakialiiton puheenjohtajana toimii Inkeri Kerola Raahesta. Varapuheenjohtaja on Annikki Soudunsaari Tampereelta.

Suomen Keliakiayhdistys perustettiin vuonna 1976, yhdistys muuttui Suomen Keliakialiitoksi 1991 ja rekisteröitiin 1993. Sääntömuutoksen myötä liitto muutti nimensä Keliakialiitto ry:ksi vuonna 2006.

Aluetoimistot

Keliakialiiton yhteystiedot

Keliakialiiton keskustoimisto
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
p. (03) 2541 300
info(at)keliakialiitto.fi

Aluetoimistot


Aluetoimistot tarjoavat asiantuntijapalveluita jäsenille, yhdistyksille ja yhteistyötahoille:

Etelä-Suomen aluetoimisto
Malmin kauppatie 26, 2. krs
00700 Helsinki
p. 03 2541 390
etelasuomi(at)keliakialiitto.fi

Itä-Suomen aluetoimisto
Microkatu 1, G-osa, 4. krs
70210 Kuopio
p. 03 2541 360
itasuomi(at)keliakialiitto.fi

Lounais-Suomen aluetoimisto
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
p. 03 2541 340
lounaissuomi(at)keliakialiitto.fi

Länsi-Suomen aluetoimisto
Hammareninkatu 7
33100 Tampere
p. 03 2541 370
lansisuomi (at) keliakialiitto.fi

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 03 2541 380
pohjoissuomi(at) keliakialiitto.fi