Järjestö » Itä-Suomen aluetoimisto

Itä-Suomen aluetoimisto


Itä-Suomen aluevastaavana työskentelee TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Henna Lehikoinen, joka toimii alueen keliakia-asiantuntijana. Aluetoimisto tekee alueellista yhteistyötä keliakiayhdistysten sekä monien eri alojen ammattilaisten kanssa (mm. gluteenittomien tuotteiden valmistajat, elintarviketeollisuus, vähittäiskauppa, terveydenhuolto, ravitsemissektori, oppilaitokset, muut järjestöt, julkinen sektori).

Aluevastaava auttaa mielellään mm. sairautta, ruokavaliota, gluteenittomia tuotteita ja sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä.

Henna Lehikoinen toimii myös ravitsemusterapeuttina sopeutumisvalmennuskursseilla.

Itä-Suomen aluetoimisto sijainti

Itä-Suomen aluetoimiston alueella toimivat seuraavat yhdistykset:
Itä-Savon keliakiayhdistys
Keski-Suomen keliakiayhdistys
Mikkelin seudun keliakiayhdistys
Pieksämäen seudun keliakiayhdistys
Pohjois-Karjalan keliakiayhdistys
Pohjois-Savon keliakiayhdistys

Itä-Suomen aluetoimisto

Keliakialiitto ry
Itä-Suomen aluetoimisto
Osaamis- ja palvelukeskus Majakka
PL 1188
Microkatu 1, G-osa, 4. krs
70211 Kuopio

p. 03 2541 360
itasuomi @ keliakialiitto.fi
Keliakialiiton aluetoimistot tarjoavat asiantuntijapalveluita jäsenille, yhdistyksille ja yhteistyötahoille:

  1. tietoa keliakiasta ja sen hoidosta
  2. edunvalvontaa (sosiaaliturva, tuoteturvallisuus, keliakian hyvä hoito)
  3. opastusta ja ohjausta gluteenittomaan ruokavalioon sekä tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  4. tietoa ja neuvontaa sosiaaliturvasta, järjestötoiminnasta sekä vertaistuesta
  5. koulutus- ja kehittämistoimintaa
  6. virkistys-, kurssi- ja leiritoimintaa