Järjestö » Tue keliakiatyötä

Tue keliakiatyötä

Keliakialiitolle osoitetulla lahjoituksella tai testamentilla voit tukea työtämme keliakiaa sairastavien ja heidän perheidensä hyväksi. Tarkempia tietoja varten ota yhteyttä talouspäällikköömme: Eija Leppäkynnäs (03) 2541 332.

Keliakialiiton tutkimusrahasto


Voit antaa arvokkaan tukesi keliakiatutkimukselle tekemällä vapaaehtoisen lahjoituksen Keliakialiiton keliakiatutkimusrahastoon.

Keräysluvan numero on RA/2017/879. Keräyslupa on voimassa 31.12.2019 asti koko Suomen alueella Ahvenmaata lukuun ottamatta.

Tutkimusrahastosta myönnetään tutkimusapurahoja pääsääntöisesti nuorille keliakiatutkijoille. Apurahan saajista päättää Keliakialiiton liittohallitus asiantuntijoita kuultuaan. Vuonna 2017 Keliakialiiton tutkimusrahastosta myönnettiin apuraha kolmelle tutkijalle.

Jos haluat osaltasi kartuttaa tutkimusrahastoa, rahankeräystilin numero on FI30 5730 0820 6876 10.

Testamentti


Testamentilla voi osoittaa varoja keliakiatyöhön yleensä tai varat voi kohdentaa tiettyyn käyttötarkoitukseen. Keliakialiiton ei tarvitse maksaa testamenteista eikä lahjoituksista perintö- tai muita veroja.

Ollakseen juridisesti pätevä, testamentin tulee olla tehty määrätyssä muodossa. Testamentin teon apuna kannattaa käyttää asiantuntijaa, esim. pankin lakimiestä tai asianajotoimistoa. Testamentin tekijä voi koska tahansa muuttaa testamenttia tai peruuttaa sen.

Keliakialiiton työtä voit tukea myös ostamalla liiton tuotteita. Tuotevalikoimaamme voi tutustua sivuilla Julkaisut ja tuotteet

Yhteiseksi hyväksi

Keliakialiitolle osoitetulla lahjoituksella tai testamentilla voi tukea tärkeää työtämme keliakiaa sairastavien ja heidän perheidensä hyväksi.

Lahjoitusten ja testamenttien avulla Keliakialiitto edistää keliakiaa sairastavien asemaa ja välittää uusinta tietoa keliakiasta terveydenhuollolle ja ravitsemisalalle sekä keliaakikoille.
Oman rahoituksen merkitys korostuu, kun julkisen rahoituksen osuus erityisesti tulevaisuudessa pienenee.